Treci la conținut Treci la subsol

6 iunie

6 iunie, 2023

Marți, 6 iunie 2023, Deuteronom 2:1-37 – Călătoria prin Transiordania

 

Deși Dumnezeu a pedepsit generația răzvrătită cu 40 de ani de rătăcire prin pustie, nu a abandonat planul Său de a-l duce pe Israel în Canaan. Călătoria poporului de la Cades Barnea la Muntele Seir este prezentată în primele opt versete al capitolului unu. Deoarece ,,copiii lui Esau” locuiau în Seir (Geneza 36:8-9), Dumnezeu a avertizat Israelul să evite lupta cu ei. Pentru a evita ostilitățile, Dumnezeu a cerut evreilor să cumpere hrană și apă în trecerea lor prin Seir/Edom.

 

Pentru că edomiții au refuzat să permită Israelului să treacă prin țara lor, evreii au ocolit Edomul prin partea de est. Aceeași precauție a cerut-o Dumnezeu evreilor la trecerea prin țara Moabiților și Amoriților, popoare descendente din Lot. Aceste două popoare erau descendente din cei doi fii (Moab și Ben-Ammi) pe care Lot i-a avut cu cele două fiice ale lui (Geneza 19:36-37).

 

Când Moise și poporul Israel călătoreau spre Canaan au cerut permisiunea regelui Sihon să treacă prin Hesbon, însă acesta i-a refuzat (Numeri 21:21-35). Acum, după 40 de ani, a venit vremea ca Sihon să fie pedepsit pentru răutatea lui. Cine se opune planurilor Creatorului, mai devreme sau mai târziu, va fi pedepsit.

 

O nouă dimineață, o nouă ocazie să ne închinăm prin rugăciune. Vom începe prin a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru că a învins dușmanii care ne puteau opri să ajungem unde suntem astăzi. Mâna bună a Domnului ne-a ocrotit, pe noi, casele noastre și Casa Lui. Apoi, vom cere de la Dumnezeu puterea de a ne încrede în El în orice situație. El este suveran și stăpânește peste tot pământul și peste toate situațiile din viețile noastre.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, June 6, 2023: Deuteronomy 2:1-37 – Journey Through the Transjordan

 

Although God punished the rebellious generation with 40 years of wandering in the wilderness, He did not abandon His plan to lead Israel into Canaan. The journey of the people from Kadesh Barnea to Mount Seir is presented in the first eight verses of chapter one. Since the “children of Esau” dwelled in Seir (Genesis 36:8-9), God warned Israel to avoid fighting with them. To avoid hostilities, God instructed the Israelites to buy food and water as they passed through Seir/Edom.

 

Because the Edomites refused to allow Israel to pass through their land, the Israelites circumvented Edom from the east. God gave the same precaution to the people as they passed through the land of the Moabites and Amorites, peoples descended from Lot. These two peoples were descendants of the two sons (Moab and Ben-Ammi) Lot had with his two daughters (Genesis 19:36-37).

 

When Moses and the people of Israel were traveling towards Canaan, they requested permission from King Sihon to pass through Heshbon, but he refused (Numbers 21:21-35). Now, after 40 years, it was time for Sihon to be punished for his wickedness. Those who oppose the Creator's plans will be punished sooner or later.

 

It is a new morning, a new opportunity to worship through prayer. We will begin by thanking God for defeating the enemies who could have hindered us from reaching where we are today. The Lord's gracious hand has protected us, our homes, and His House. Then, we will ask God for the strength to trust in Him in every situation. He is sovereign and rules over all the earth and every situation in our lives.