Treci la conținut Treci la subsol

28 iunie

28 iunie, 2024

Vineri, 28 iunie, 2024, Psalm 62:1-12

Se pare că și psalmul 62 exprimă dramatismul experiențelor lui David cu fiul său, Absalom. Această experiență traumatizantă a fost una dintre marile încercări din viața de familie a regelui. Consecințele păcatului cu Bat-Șeba, uciderea lui Urie, indisponibilitatea exagerată din peisajul familial, au condus în mare măsură la răzvrătirea fiului său Absalom. Gândiți-vă cât de dureroase au fost aceste experiențe din familie, prin comparație cu succesul de care s-a bucurat ca rege și om al lui Dumnezeu.

Poate cineva să se bucure de succes în viața profesională, dar să falimenteze în viața de familie? Este ca și cum am întreba dacă o mașină care are cauciucurile noi poate să se oprească pentru că nu mai are benzină. Cauciucurile noi nu pot înlocui absența benzinei.

Psalmul are mai multe părți:

1.        Încrederea lui David

Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este Stânca și Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina” (vers. 1-2)

  1. Dilema lui David

Până când vă veți năpusti asupra unui om, până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui: le place minciuna; cu gura binecuvântează, dar cu inima blestemă.” (vers. 3-4).

  1. Încurajarea lui David

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea! Da, El este Stânca și Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.” (vers. 5-7).

4.     Învățătura lui David (vers. 8-10)

5.     Concluzia lui David (vers. 11-12).

Încercarea prin care a trecut regele a zguduit puternic încrederea lui în Dumnezeu, însă sfârșitul psalmului ne asigură de faptul că încercarea l-a făcut mai puternic și mai încrezător în Dumnezeu.

Încercările îl fac întotdeauna mai puternic pe omul lui Dumnezeu.

Să ne rugăm pentru puterea de a ne încrede în Dumnezeu în orice vreme, inclusiv în situațiile în care trecem prin încercări și necazuri.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, June 28, 2024 – Psalm 62:1-12

It seems that Psalm 62 also expresses the dramatic experiences of David with his son Absalom. This traumatic experience was one of the great trials in the king's familial life. The consequences of the sin with Bathsheba, the killing of Uriah, and David’s excessive unavailability in the family landscape greatly led to the rebellion of his son Absalom. Think about how painful these family experiences were, compared to the success he enjoyed as a king and man of God.

Can someone enjoy success in professional life but fail in family life? It is like asking if a car with new tires can stop because it has run out of gas. New tires cannot replace the absence of gasoline.

The psalm has several parts:

  1. David's Trust

Yes, my soul finds rest in God; my salvation comes from him. Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.” (verses 1-2)

  1. David's Dilemma

How long will you assault me? Would all of you throw me down—this leaning wall, this tottering fence? Surely they intend to topple me from my lofty place; they take delight in lies. With their mouths they bless, but in their hearts they curse.” (verses 3-4).

  1. David's Encouragement

Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from him. Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God; he is my mighty rock, my refuge.” (verses 5-7).

4.     David's Teaching (verses 8-10)

5.     David's Conclusion (verses 11-12).

The trial that the king went through greatly shook his trust in God, but the end of the psalm assures us that the trial made him stronger and more confident in God.

Trials always make the man of God stronger.

Let us pray for the strength to always trust in God, even in situations where we go through trials and troubles.