Treci la conținut Treci la subsol

27 iunie

27 iunie, 2024

Joi, 27 iunie, 2024, Psalm 61:1-8

Cei mai mulți comentatori ai Scripturilor cred că David a scris acest psalm la începutul răscoalei fiului său, Absalom.

În acest psalm vorbește despre câteva nevoi ale sale:

  1. Nevoia de Dumnezeu

Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea! De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!” (vers. 1-2).

Cel mai probabil că această depărtare nu este doar una fizică, ci una emoțională. Departe de casă, fugar și departe de fiul său Absalom din punct de vedere sufletesc, David se simte singur.

Cea mai mare nevoie a lui David este Casa Domnului. Avea nevoie să se închine, să-L caute pe Dumnezeu, să primească mângâiere și putere spirituale.

  1. Nevoia de casa lui Dumnezeu

Căci Tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale” (vers. 3-4).

  1. Nevoia de protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu

Tu adaugi zile la zilele împăratului: lungească-i-se anii pe vecie! În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea și credincioșia Ta să vegheze asupra lui!” (vers. 6-7).

Ce ar fi făcut David fără ajutorul lui Dumnezeu? Cum ar fi depășit el crizele adânci din viața lui?

Și noi uneori trecem prin valea umbrei morții. Soluția este aceeași, prezența, protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Să ne rugăm Domnului cerându-I har peste har!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, June 27, 2024 – Psalm 61:1-8

Most Scripture commentators believe that David wrote this psalm at the beginning of his son Absalom's rebellion.

In this psalm, he speaks about a few of his needs:

  1. The need for God

Hear my cry, O God; listen to my prayer. From the ends of the earth I call to you, I call as my heart grows faint; lead me to the rock that is higher than I.” (verses 1-2).

This separation is likely not just physical but also emotional. Far from home, fleeing, and spiritually distant from his son Absalom, David feels alone.

David's greatest need is the House of the Lord. He needed to worship, seek God, and receive spiritual comfort and strength.

  1. The need for God’s house

For you have been my refuge, a strong tower against the foe. I long to dwell in your tent forever and take refuge in the shelter of your wings.” (verses 3-4).

  1. The need for God’s protection and blessing

Increase the days of the king’s life, his years for many generations. May he be enthroned in God’s presence forever; appoint your love and faithfulness to protect him.” (verses 6-7).

 

What would David have done without God’s help? How would he have overcome the deep crises in his life?

We, too, sometimes walk through the valley of the shadow of death. The solution is the same: God's presence, protection, and blessing.

Let us pray to the Lord, asking for grace upon grace!