Treci la conținut Treci la subsol

26 iunie

26 iunie, 2024

Miercuri, 26 iunie 2024, Psalm 60:1-12

Potrivit informațiilor din preambul, psalmul 60 tratează războaiele pe care David le-a purtat cu sirienii și edomiții. Deși erau înrudiți cu israelienii, edomiții au fost unii dintre cei mai mari dușmani ai evreilor. Conținutul acestui psalm este bazat pe experiențele militare ale lui David.

Psalmul de față este alcătuit din trei părți:

1.     Înfrângerea și umilința israelienilor (1-3): ,,Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăştiat şi Te-ai mâniat: ridică-ne iarăşi!” (vers. 1)

              ne-ai lepădat

              ne-ai împrăştiat

              Te-ai mâniat (pentru că Te-ai mâniat)

2.     Cererea intervenției divine: ,,Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi, scapă-ne prin dreapta Ta şi ascultă-ne!” (vers. 4-5)

3.     Încrederea lui David în biruința lui Dumnezeu (vers. 6-12): ,,Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.” (vers. 11-12)

De la umilință și înfrângere la încredere și victorie – umilința și înfrângerea erau experiențele lor militare, victoria era darul divin ca reacție la încrederea lor în Dumnezeu.

Merită să repetăm, aproape supărător, această idee magistrală: nu necazurile noastre sunt cea mai mare problemă, ci gestionarea greșită a necazurilor prin care trecem.

Încrederea în Dumnezeu a fost soluția. Au abandonat frica și s-au încrezut în Dumnezeu. El a onorat încrederea lor și le-a dat victoria.

Să ne rugăm și să ne încredem în Dumnezeu, El este victoria noastră!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, June 26, 2024 – Psalm 60:1-12

According to the information in the preface, Psalm 60 deals with the wars David fought against the Syrians and Edomites. Although they were related to the Israelites, the Edomites were among the greatest enemies of the Jews. The content of this psalm is based on David's military experiences.

This Psalm is composed of three parts:

  1. The defeat and humiliation of the Israelites (verses 1-3): “O God, you have rejected us, scattered us, and been angry; restore us again!” (verse 1)
    • you have rejected us
    • you have scattered us
    • you have been angry (because you were angry)
  2. The request for divine intervention: “That your beloved ones may be delivered, give salvation by your right hand and answer us!” (verses 4-5)
  3. David’s confidence in God’s victory (verses 6-12): “Oh, grant us help against the foe, for vain is the salvation of man! With God we shall do valiantly; it is he who will tread down our foes.” (verses 11-12) From humiliation and defeat to confidence and victory—their military experiences were of humiliation and defeat, but the victory was a divine gift in response to their trust in God.

It's worth repeating, almost frustratingly, this masterful idea: our greatest problem is not our troubles themselves, but the mismanagement of the troubles we go through.

Trusting in God was the solution. They abandoned fear and trusted in God. He honored their trust and gave them victory.

Let us pray and trust in God, for He is our victory!