Treci la conținut Treci la subsol

20 iunie

20 iunie, 2024

Joi, 20 iunie 2024, Psalm 54:1-7

 

Contextul istoric al acestui psalm este precizat în preambul: „O cântare a lui David. Făcută când au venit zifiții să spună lui Saul: „Știți că David șade ascuns printre noi?”

 

Cartea 1 Samuel ne oferă mai multe informații: ,,Zifiţii s-au suit la Saul, la Ghibea, şi au zis: „Nu-i David ascuns între noi în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miazăzi de pustie? Coboară-te dar, împărate, fiindcă aceasta este toată dorinţa sufletului tău; lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului.” „Domnul să vă binecuvânteze că aveţi milă de mine!” (1 Samuel 23:19-21)

 

David nu a mai avut nici o șansă să scape de armata regelui Saul: ,,Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a coborât la stâncă şi a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui, şi David cu oamenii lui, pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede, ca să scape de Saul. Dar Saul şi oamenii lui chiar înconjuraseră pe David şi pe ai lui, ca să pună mâna pe ei” (1 Samuel 23:25-26).

 

În îndurarea Sa, Dumnezeu l-a scăpat: ,,Dar Saul şi oamenii lui chiar înconjuraseră pe David şi pe ai lui, ca să pună mâna pe ei, ând un sol a venit şi a spus lui Saul: „Grăbeşte-te să vii, căci au năvălit filistenii în ţară.” Saul a încetat să urmărească pe David şi s-a întors să iasă înaintea filistenilor” (1 Samuel 23:25b-28a).

 

Oamenii l-au trădat pe David, însă Dumnezeu l-a ajutat. În Psalmul 54, David a spus: ,,Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău şi fă-mi dreptate prin puterea Ta! Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele!” (vers. 4)

 

Lecția de viață a acestui psalm vorbește despre faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunile oameni sfinți: ,,Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău şi fă-mi dreptate prin puterea Ta! Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele! Căci nişte străini s-au sculat împotriva mea, nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa; ei nu se gândesc la Dumnezeu” (vers. 1-3). Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și l-a scăpat cu viață pe David.

 

Să ne rugam lui Dumnezeu să avem încredere în El în absolut orice situație. Mila și puterea Sa nu pot fi depășite niciodată. “În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!” (Psalm 65:5)

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, June 20, 2024 – Psalm 54:1-7

 

The historical context of this psalm is stated in the preamble: “A psalm of David. When the Ziphites had gone to Saul and said, 'Is not David hiding among us?'”

 

The book of 1 Samuel provides more details: “The Ziphites went up to Saul at Gibeah and said, 'Is not David hiding among us in the strongholds at Horesh, on the hill of Hachilah, south of Jeshimon? Now, O king, come down whenever it pleases you to do so, and we will be responsible for handing him over to the king.' Saul replied, 'The Lord bless you for your concern for me!'” (1 Samuel 23:19-21)

 

David had no chance to escape Saul's army: “Saul and his men began the search, and when David was told about it, he went down to the rock and stayed in the Desert of Maon. When Saul heard this, he went into the Desert of Maon in pursuit of David. Saul was going along one side of the mountain, and David and his men were on the other side, hurrying to get away from Saul. As Saul and his forces were closing in on David and his men to capture them” (1 Samuel 23:25-26).

 

In His mercy, God delivered David: “But a messenger came to Saul, saying, 'Come quickly! The Philistines are raiding the land.' Then Saul broke off his pursuit of David and went to meet the Philistines.” (1 Samuel 23:27-28a).

 

The people betrayed David, but God helped him. In Psalm 54, David said, “Save me, O God, by your name; vindicate me by your might. Hear my prayer, O God; listen to the words of my mouth.” (Psalm 54:1-2)

 

The life lesson of this psalm teaches that God listens to the prayers of holy people: “Save me, O God, by your name; vindicate me by your might. Hear my prayer, O God; listen to the words of my mouth. Arrogant foes are attacking me; ruthless people are trying to kill me—people without regard for God.” (Psalm 54:1-3). God heard David's prayer and delivered him.

 

Let us pray to God to have trust in Him in any situation. His mercy and power can never be surpassed. “You answer us with awesome and righteous deeds, God our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas.” (Psalm 65:5)