Treci la conținut Treci la subsol

18 iunie

18 iunie, 2024

Marți, 18 iunie 2024, Psalm 52:1-9

 

Psalmul de față vorbește despre răutate, trădare și oportunism. Saul a încercat de aproximativ 16 ori să-l ucidă pe David. Ura lui Saul a pornit de la concurență și invidie, căpătând în timp dimensiuni inimaginabile. Printre oamenii regelui Saul era și edomitul Dorg (1 Samuel 21 și 22). Deși edomiții erau înrudiți îndeaproape cu israelienii, vor deveni dușmanii lor declarați. În ciuda originii sale, Doeg ajunsese unul dintre sfetnicii lui Saul.

 

Vrând să-și scape viața, David a fugit la Nob. Intalnindu-l pe Ahimelec, preotul cetății, David i-a cerut ceva de mâncare și o sabie. Acesta i-a dat din pâinile pentru punerea înaintea Domnului și sabia lui Goliat. Trădătorul Doeg a văzut toate aceste lucruri și l-a informat pe Saul că Ahimelec s-a aliat cu David. Acesta a poruncit slujitorilor să-l omoare pe preotul Ahimelec, însă ei au refuzat. Trădătorul Doeg a luat sabia și ucis 85 de preoți.

 

Saul a poruncit să fie ucisă toată populația cetății Nob.

 

Invidia lui Saul și trădarea lui Doeg i-a condus pe acești doi bărbați la nebunie.

 

Urmează să ne rugăm și vom cere Domnului să ne ferească de concurență și de invidie. Drumul acesta duce întotdeauna la moarte. De asemenea, ne vom ruga Domnului să ne păzească de duhul de trădare.  

 

Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm integritatea, dragostea și bunătatea față de oameni.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Tuesday, June 18, 2024 – Psalm 52:1-9

 

The present Psalm speaks about malice, betrayal, and opportunism. Saul attempted to kill David approximately 16 times. Saul's hatred stemmed from competition and envy, which eventually grew to unimaginable proportions. Among King Saul's men was Doeg the Edomite (1 Samuel 21 and 22). Although the Edomites were closely related to the Israelites, they became their declared enemies.

 

Despite his origins, Doeg became one of Saul's advisors.

 

In an effort to save his life, David fled to Nob. Upon meeting Ahimelech, the priest of the city, David asked him for some food and a sword. Ahimelech gave him the bread of the Presence and the sword of Goliath. The traitor Doeg saw all these things and informed Saul that Ahimelech had allied with David. Saul ordered his servants to kill the priest Ahimelech, but they refused. The traitor Doeg took the sword and killed 85 priests. Saul ordered the entire population of Nob to be killed.

 

Saul's envy and Doeg's betrayal led these two men to madness.

 

Let us now pray and ask the Lord to protect us from competition and envy. This path always leads to death. We will also pray to the Lord to guard us against the spirit of betrayal.

 

May God help us to maintain our integrity, love, and kindness towards people.