Treci la conținut Treci la subsol

17 iunie

17 iunie, 2024

Luni, 17 iunie 2024, Psalm 51:1-19

Acesta este unul dintre cei șapte psalmi de pocăință ai regelui David. Psalmul 51 excelează prin naturalețea și autenticitatea pocăinței. După aproximativ un an de la Baat-Șeba și Urie, David este confruntat de profetul Natan și se pocăiește în pulberea pământului (2 Samuel 12-13a).

Psalmul de față redă confesiunea, curățirea și consacrarea păcătosului David.

1.     Confesarea: ,,Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.” (vers. 1, 3-4)

2.     Curățirea: ,,După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada! (vers. 2, 7) David își mărturisește păcatul și-l roagă pe Dumnezeu să-l ierte, folosind trei verbe: ,,șterge”, ,,spală-mă”, ,,curățește-mă” (vers. 1b-2).

3.     Consacrarea: ,,Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.” (vers. 12-13)

Aspectul pedagogic din acest psalm este angajamentul lui David în urma iertării:

1.     ,,Voi învăța căile tale pe cei ce le calca” (vers. 13a).

2.     ,,limba mea va lăuda îndurarea Ta” (vers. 14b)

3.     ,,gura mea va vesti lauda Ta” (vers. 15)

Lecția de viață din acest psalm ne asigură de faptul că o pocăință sinceră și deplină este soluția lui Dumnezeu pentru păcat.

În rugăciunea de astăzi să ne pocăim în mod sincer, fără să încercăm să scăpăm cât mai repede, cât mai ușor și cât mai ,,onorabil”. O astfel de ,,pocăință” ieftină cu plâns fără lacrimi este, de fapt, o metodă de a nu ne pocăi.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, June 17, 2024 – Psalm 51:1-19

 

This is one of the seven penitential psalms of King David. Psalm 51 excels in the naturalness and authenticity of repentance. About a year after Bathsheba and Uriah, David is confronted by the prophet Nathan and repents in the dust of the earth (2 Samuel 12-13a).

 

This psalm presents the confession, cleansing, and consecration of the sinner David.

1.        Confession: “Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; according to your great compassion blot out my transgressions. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight; so you are right in your verdict and justified when you judge.” (verses 1, 3-4)

2.        Cleansing: “According to your great mercy, blot out my transgressions! Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Cleanse me with hyssop, and I will be clean; wash me, and I will be whiter than snow!” (verses 2, 7) David confesses his sin and asks God to forgive him, using three verbs: “blot out,” “wash away,”cleanse me” (verses 1b-2).

3.        Consecration: “Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit, to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you.” (verses 12-13)

 

The pedagogical aspect of this psalm is David's commitment following forgiveness:

1.        I will teach transgressors your ways” (verse 13a).

2.        My tongue will sing of your righteousness” (verse 14b).

3.        “My mouth will declare your praise” (verse 15).

 

The life lesson from this psalm assures us that sincere and complete repentance is God's solution for sin.

 

In today's prayer, let us repent sincerely, without trying to escape as quickly, easily, and “honorably” as possible. Such “cheap” repentance, tears without crying, is actually a method of not repenting.