Treci la conținut Treci la subsol

14 iunie

14 iunie, 2024

Vineri, 14 iunie 2024, Psalm 48:1-14

 

Asemenea psalmilor 46 și 47, psalmul 48 este un imn regal care face parte din grupul Cântărilor Sionului (46, 48, 76, 84, 87 și 122). Cel mai probabil că acești trei psalmi (46, 47 și 48) au fost scriși cu scopul de a celebra înfrângerea armatei asiriene în timpul domniei lui Ezechia.

 

Psalmul se împarte în trei secțiuni principale:

1.        Sionul este cetatea lui Dumnezeu (vers.1-3). ,,Mare este Domnul şi lăudat de toţi în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt” (vers. 1).

2.        Dumnezeu face din cetatea Sionului un loc al siguranței (vers. 4-8). ,,Întocmai cum auziserăm spunându-se, aşa am văzut în cetatea Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie” (vers. 8). Fiii lui Core Îl laudă pe Dumnezeu pentru siguranța Sionului, cetatea lui Dumnezeu.

3.        Sionul Îl laudă pe Dumnezeu (vers. 9-14). ,,Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim în mijlocul Templului Tău! Ca şi Numele Tău, Dumnezeule, şi lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare” (vers. 9-10).

 

Finalul Psalmului 48 este o nouă invitație de a-L lăuda pe Dumnezeu: „Ca și Numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare” (vers. 10).

 

Urmează să ne rugăm și vom lăuda pe Domnul pentru toate lucrurile pe care le-a făcut pentru noi în fiecare dintre zilele vieții noastre. El este lauda noastră, El este viitorul nostru!

 

 

Friday, June 14, 2024 – Psalm 48:1-14

 

Like Psalms 46 and 47, Psalm 48 is a royal hymn that is part of the Songs of Zion group (46, 48, 76, 84, 87, and 122). Most likely, these three psalms (46, 47, and 48) were written to celebrate the defeat of the Assyrian army during the reign of Hezekiah.

 

The psalm is divided into three main sections:

1.        Zion is the city of God (verses 1-3). “Great is the Lord, and most worthy of praise, in the city of our God, his holy mountain” (verse 1).

2.        God makes the city of Zion a place of safety (verses 4-8). “As we have heard, so we have seen in the city of the Lord Almighty, in the city of our God: God makes her secure forever” (verse 8). The sons of Korah praise God for the security of Zion, the city of God.

3.        Zion praises God (verses 9-14). “Within your temple, O God, we meditate on your unfailing love. Like your name, O God, your praise reaches to the ends of the earth; your right hand is filled with righteousness” (verses 9-10).

 

The conclusion of Psalm 48 is a renewed invitation to praise God: “Like your name, O God, your praise reaches to the ends of the earth; your right hand is filled with righteousness” (verse 10).

 

Let us now pray and praise the Lord for all the things He has done for us in each day of our lives. He is our praise; He is our future!