Treci la conținut Treci la subsol

9 mai

9 mai, 2024

Joi, 9 mai 2024 – Psalm 12:1-8

 

În mijlocul unei societăți corupte și arogante, regele David se roagă lui Dumnezeu, menționând că oamenii credincioși sunt tot mai puțini, iar cei răi tot mai mulți (vers. 1). Deși acest fenomen social era nedrept și dureros, el alege să se încreadă în Dumnezeu.

 

El Îi cere Domnului să ia influența oamenilor necredincioși pentru că sunt mândri și aroganți. De asemenea, regele se roagă pentru cei săraci care sunt exploatați de oamenii corupți. Politica manipulatoare a celor răi se bazează pe control și o retorică ipocrită.

 

David are încredere în dreptatea lui Dumnezeu și se bazează în mod deplin pe promisiunea Sa: ,,Mă scol și aduc mântuire pentru cei obijduiți” (vers. 5).

 

Dumnezeu este scăparea celor slabi, săraci și lipsiți de ajutor, iar regele se roagă pentru manifestarea bunătății divine.

 

Și noi ca el, vedem atâta nedreptate, măreție și aroganță, de aceea ne vom uni rugăciunea cu cea a regelui David, rugându-ne pentru oamenii nedreptățiți, mințiți, exploatați, manipulați și persecutați.

 

,,Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare şi intră şi un sărac îmbrăcat prost şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!” şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!”, nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele?Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc? Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi? Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi. Dar, dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de lege”. (Iacov 2:1-9)

 

 

 

Thursday, May 9, 2024 – Psalm 12:1-8

 

In the midst of a corrupt and arrogant society, King David prays to God, noting that the faithful are dwindling while the wicked multiply (verse 1). Despite the unfairness and pain of this social phenomenon, he chooses to trust in God.

 

He asks the Lord to take away the influence of unbelievers because they are proud and arrogant. The king also prays for the poor who are exploited by corrupt people. The manipulative politics of the wicked rely on control and hypocritical rhetoric.

 

David trusts in God's justice and fully relies on His promise: “I will arise and deliver those who are oppressed” (verse 5).

 

God is the refuge for the weak, poor, and helpless, and the king prays for the manifestation of divine kindness.

 

Like David, we see so much injustice, arrogance, and pride; therefore, we will join our prayer with that of King David, praying for those who are wronged, deceived, exploited, manipulated, and persecuted.

 

“My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, 'Here’s a good seat for you,' but say to the poor man, 'You stand there' or 'Sit on the floor by my feet,' have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my dear brothers and sisters: Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him? But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of him to whom you belong?

If you really keep the royal law found in Scripture, 'Love your neighbor as yourself,' you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers.” (James 2:1-9)