Treci la conținut Treci la subsol

6 aprilie

7 aprilie, 2024

Sâmbătă, 6 aprilie 2024, Iov 21:1-34 – Răspunsul lui Iov

 

Răspunsul din acest pasaj este diferit de toate celelalte răspunsuri date de Iov prin faptul că nu se mai adresează direct lui Dumnezeu, ci doar celor trei oponenți ai lui. În introducere, Iov îi roagă să-l asculte, lucru care ne amintește faptul că în astfel de situații omul nu are nevoie să fie acuzat, ci ascultat, înțeles, acceptat și încurajat.

 

Cei trei oponenți susțineau că Dumnezeu îl omoară întotdeauna pe cel rău, fără ca acesta să se poată bucura de lucrurile pe care și le-a însușit pe nedrept. Iov însă demontează teologia lor greșită, amintindu-le faptul că există mulți oameni răi care îmbătrânesc bucurându-se de lucrurile câștigate pe nedrept. Ei se desfătează cu muzică și jocuri în mijlocul unei vieți îmbelșugate. Uneori, cei răi prosperă și cei ce se tem de Dumnezeu trăiesc în lipsuri.

 

Iov susținea că bogăția și sănătatea nu sunt criteriile corecte pentru evaluarea spiritualității și a caracterului unui om. În viața reală, sfințenia sau păcătoșenia nu influențează lungimea vieții.

 

Apostolul Pavel spunea că oamenii credincioși, ,,dacă și-au pus încrederea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta sunt cei mai nenorociți dintre oameni” (1 Corinteni 15:19).

 

Judecata pentru calitatea spirituală și morală a vieții urmează după moartea fizică, nu înainte de aceasta: ,,Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27).

 

Să ne rugăm lui Dumnezeu și să-I fim credincioși pentru a dobândi viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Saturday, April 6, 2024: Job 21:1-34 – Job's Response

 

Job’s response in this passage is different from all his other responses in that he no longer addresses God directly, but only his three opponents. In the introduction, Job asks them to listen to him, which reminds us that a person in such circumstances does not need to be accused, but listened to, understood, accepted, and encouraged.

 

The three opponents claimed that God always kills the wicked, not allowing them to enjoy the things they unjustly acquired. But Job debunks their erroneous theology, reminding them that there are many wicked people who grow old enjoying the things they acquired gained unfairly. They delight in music and games in the midst of an abundant life.

 

Sometimes, the wicked prosper while those who fear God live in poverty.

 

Job argued that wealth and health are not the correct criteria for evaluating a person`s spirituality and character. In reality, holiness or sinfulness do not influence the length of life.

 

The Apostle Paul said the following about believers, “If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied” (1 Corinthians 15:19).

 

Judgment for the spiritual and moral quality of someone’s life comes after physical death, not before it: “Just as people are destined to die once, and after that to face judgment” (Hebrews 9:27).

 

Let us pray to God and be faithful to Him so that we may receive eternal life in the Kingdom of God.