Treci la conținut Treci la subsol

5 octombrie

5 octombrie, 2023

Joi, 5 octombrie 2023, 2 Samuel 8:1-17 – Campaniile militare ale regelui David

 

Dumnezeu i-a lui David o perioadă de liniște, succes și binecuvântare. Filistenii erau dușmanii evreilor de peste 125 de ani, însă David i-a învins la Meteg-Amah. După ce i-a supus pe filisteni, David i-a atacat pe moabiți, i-a învins și i-a supus.

 

După această victorie, David i-a atacat și i-a învins pe sirieni, luând o mulțime de prizonieri și care de luptă. Regele David și armata lui s-au întors victorioși în Ierusalim în urma acestei mari campanii militare. Toi, împăratul Hamatului, speriat de succesul israelienilor, a capitulat și a devenit vasalul Israelului, asemenea moabiților care plăteau bir evreilor.

 

Regele David a mai câștigat o bătălie împotriva sirienilor, în Valea Sarii, lângă Marea Moartă. În felul acesta, Împăratul David a creat un mic imperiu și un aparat administrativ pe măsura:

1.     Ioab era comandantul armatei. Când a cucerit Ierusalimul, David promisese că omul care va găsi o cale de a intra în cetate va fi promovat ca general al armatei (1 Cronici 11:6). Ioab a ajuns comandantul armatei pentru că a intrat în cetate prin canalul de apă din interiorul cetății (2 Regi 5:8).

2.     Tadoc și Ahimelec erau preoții principali.

3.     Seraia era secretarul împăratului.

4.     Benaia era conducătorul trupelor de elită ale cheretiților și peletiților (1 Samuel 30:14; 2 Samuel 15:18).

 

În felul acesta țara s-a organizat și conducerea lui David s-a consolidat. În rugăciunea din această dimineață vom mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Sale. Domnul ne-a scos la loc larg și ne-a făcut mult bine. Vom continua rugăciunea și vom cere de la Dumnezeu înțelepciune și pricepere pentru a administra cu înțelepciune, echilibru și discernământ resursele pe care ni le-a încredințat.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Thursday, October 5, 2023: 2 Samuel 8:1-17 – King David's Military Campaigns

 

God provided David with a period of peace, success, and blessing. The Philistines had been adversaries to the Israelites for over 125 years, but David defeated them at Meteg-Amah. After he subdued the Philistines, David attacked the Moabites, defeated them, and made them his subjects.

 

Following this victory, David attacked and defeated the Syrians, capturing a significant number of prisoners and war chariots. King David and his army returned to Jerusalem triumphantly after this extensive military campaign. Toi, the king of Hamath, alarmed by the success of the Israelites, surrendered and became a vassal to Israel, similar to the Moabites who paid tribute to the Israelites.

 

King David also secured another victory against the Syrians in the Valley of Salt, near the Dead Sea. In this manner, King David established a modest empire and an appropriate administrative structure:

1.     Joab was the army's commander. When David conquered Jerusalem, he had promised that whoever found a way into the city would be promoted to the rank of army general (1 Chronicles 11:6). Joab became the army commander because he entered the city via the water conduit inside the city (2 Samuel 5:8).

2.     Zadok and Ahimelech were the chief priests.

3.     Seraiah was the king's secretary.

4.     Benaiah was the head of the elite troops of the Cherethites and Pelethites (1 Samuel 30:14; 2 Samuel 15:18).

 

In this way, the country was organized, and David's leadership solidified. In our morning prayer, we will give thanks to God for all of His blessings. The Lord has brought us into vast places and has shown us immense kindness. We will continue our prayer, asking God for wisdom and understanding to manage, with prudence, balance, and discernment, the resources He has entrusted to us.