Treci la conținut Treci la subsol

4 octombrie

4 octombrie, 2023

Miercuri, 4 octombrie 2023, 2 Samuel 7:1-29 – David dorește să zidească o casă lui Dumnezeu

 

După ce împăratul David s-a instalat în Ierusalim și a avut o perioadă de pace și liniște, în mintea lui s-a născut intenția să construiască o casă pentru Dumnezeu. Privind casa frumoasă în care locuia, David s-a jenat de faptul că Dumnezeu avea Casa într-un cort. A împărtășit cu profetul Natan intenția lui și acesta a văzut-o de bine.

 

În noaptea următoare, Dumnezeu i-a descoperit lui Natan că David nu se califică să construiască Templul Domnului din cauza războaielor în care a fost implicat, însă fiul său, Solomon, va construi Templul. După ce Natan i-a spus regelui mesajul lui Dumnezeu, David s-a închinat cu recunoștință în fața Domnului, lăudându-L pentru mila și îndurarea Sa.

 

Este timpul să ne rugăm și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru bunătatea cu care ne binecuvântează. Și noi, ca și David, nu avem nici un merit, însă generozitatea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. Continuând rugăciunea, vom cere de la Dumnezeu binecuvântare și protecție peste casa, urmașii și viitorul nostru.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Wednesday, October 4, 2023: 2 Samuel 7:1-29 – David Wishes to Build a House for God

 

After King David settled in Jerusalem and experienced a period of peace and tranquility, he conceived the idea of building a house for God. Living in his beautiful house, David felt uneasy about the fact that God's House was in a tent. He shared his intention with the prophet Nathan, who initially approved of the idea.

 

However, the following night, God revealed to Nathan that David was not the one to build the Lord's Temple because of the wars he had been involved in. Instead, his son, Solomon, would be the one to build the Temple. After Nathan conveyed God's message to the king, David bowed down in gratitude before the Lord, praising Him for His mercy and grace.

 

It's time for us to pray, and we will thank God for the kindness with which He blesses us. Like David, we have no merit, but God's generosity surpasses all understanding. Continuing our prayer, we will ask God for blessings and protection over our home, descendants, and future.