Treci la conținut Treci la subsol

5 ianuarie

5 ianuarie, 2024

Vineri, 5 ianuarie 2024, 1 Cronici 29:1-30 – Apelul lui David pentru dărnicie

 

Adresându-se din nou poporului, David a remarcat lipsa de experiență a fiul său, Solomon (22:5) și le-a amintit că această casă nu este pentru un om, ci pentru Dumnezeu. Pentru a-i motiva pe oameni, David s-a dat pe sine exemplu, angajându-se să dăruiască 110 tone de aur și 260 de tone de argint (1 Regi 9:28; 10:11; 22:48).

 

Apoi regele a cerul conducătorilor să dăruiască cu generozitate. Aurul, argintul și bronzul dăruit de David și de ceilalți conducători cântarea peste 46.610 tone (22:14, 29:4). După această bogată dărnicie, David s-a închinat și I-a mulțumit lui Dumnezeu. S-a rugat pentru popor să dăruiască cu bucurie, nu din obligație și s-a rugat pentru Solomon să primească de la Dumnezeu o inimă bună. În loc de critici, reproșuri și ceartă, David a folosit rugăciunea și Domnul l-a ascultat și l-a binecuvântat pe Solomon.

 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a primit în inima Sa și în Împărăția Sa. Și toate acestea DOAR ,,prin har, prin credință, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9). Să ne rugăm lui Dumnezeu să fim darnici și să fim darnici bucuroși!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Friday, January 5, 2024: 1 Chronicles 29:1-30 – David's Appeal for Generosity

 

Addressing the people again, David noted the inexperience of his son, Solomon (22:5), and reminded them that this house was not for a man, but for God. To motivate the people, David set an example himself, committing to donate 110 tons of gold and 260 tons of silver (1 Kings 9:28; 10:11; 22:48).

 

Then the king asked the leaders to give generously. The gold, silver, and bronze given by David and the other leaders weighed over 46,610 tons (22:14, 29:4). After this rich generosity, David worshiped and thanked God. He prayed for the people to give joyfully, not out of obligation, and prayed for Solomon to receive a good heart from God. Instead of criticism, reproaches, and quarreling, David used prayer, and the Lord listened and blessed Solomon.

 

We thank God for accepting us into His heart and His Kingdom. And all this is “by grace, through faith, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9). Let us pray to God to be generous and to give joyfully!