Treci la conținut Treci la subsol

4 ianuarie

4 ianuarie, 2023

Miercuri, 4 ianuarie, citim Geneza 2:1-24 – Originea omului și a familiei.

Cartea Geneza acoperă o perioadă de 2.200 de ani, din ziua creației (4000 î.Cr.) până la moartea lui Iosif (1804 î.Cr). Primele 11 capitole au în centru patru evenimente importante: Creația, căderea, Potopul și Turnul Babel. Următoarele 39 de capitole (12 -50) prezintă biografiile marilor patriarhi: Avraam, Isaac, Iosif, Iacov și Iosif.

În capitolul doi al cărții Geneza, privirea ne este îndreptată înspre creatură în contextul creației. Trupul făcut din pământ devine viu atunci când suflarea lui Dumnezeu atinge țărâna din care l-a plămădit Creatorul. Adam și Eva au fost creați ca ființe heterosexuale aflate în căsătorie pe viață în baza unui legământ la care Dumnezeu este martor.

Adam este prezentat în capitolul doi într-o realitate tridimensională: are o relație spirituală cu Dumnezeu care este deasupra lui; are o relație familială cu Eva care este alături de el în familie; și are o relație cu natura creată care este sub autoritatea lui. Relația cu Dumnezeu este unică și este caracterizată de părtășie și reverență – părtășie ca să nu devenim prea lipsiți de căldură sufletească, reverență ca să nu devenim lipsiți de respect.

În mijlocul oportunităților grădinii Eden există o singură interdicție, ca un semn al fidelității și ascultării: nu aveau voie să mănânce din fructele pomului din mijlocul grădinii.

În rugăciunea de astăzi vom mulțumi pentru familia noastră și vom cere înțelepciunea de a ne raporta corect la Dumnezeu, familie și creație.

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, January 4th: we are reading Genesis 2:1-24 – The Origin of Man and the Family 

​The book of Genesis covers a period of 2,200 years, from creation (4000 BC) until the death of Joseph (1804 BC). The first 11 chapters have 4 main events: Creation, the fall, the flood, and the Tower of Babel. The following 39 chapters (12-50) present the biographies of the great patriarchs: Abraham, Isaac, Jacob and Joseph.

​In chapter two of the book of Genesis, our sight is turned to creation in the context of creation. The body made from the earth becomes alive when the breath of God touches the dust from which the Creator molded it. Adam and Eve were created as heterosexual beings married for life, based on a covenant to which God is the witness.

​Adam is presented in chapter two as being in a three-dimensional reality: he has a spiritual reality with God who is above him, he has a familial relationship with Even who is alongside him, and he has a relation to the created nature that is under his authority. The relationship with God is unique and is characterized by fellowship and reverence – fellowship so that we do not become spiritually cold and reverence so that we do not become lacking in respect.

​Amid the opportunities of the garden of Eden, there is only one thing prohibited as a symbol of faithfulness and obedience: they were not allowed to eat the fruit of the tree in the middle of the garden.

​In today’s prayer we will thank the Lord for our families, and we will ask for wisdom to relate correctly to God, our family and creation.