Treci la conținut Treci la subsol

31 decembrie

31 decembrie, 2023

Duminică, 31 decembrie 2023, 1 Cronici 24:1-31 – Preoții împărțiți în 24 de cete

 

Regele David le-a încredințat preoților principali, Țadoc și Ahimelec, responsabilitatea organizării și așezării în slujbă a preoților și leviților. Numele preoților și leviților au fost consemnate de Șemaia, scriitorul/scribul împăratului și a conducătorilor țării. Scribul era pentru lumea antică, secretar personal, istoric, contabil, jurnalist, tutore și bibliotecar. O mare parte din pregătirea unui scrib avea de-a face cu limba și cu scrisul. Unii scribi erau doar funcționari din clasa mijlocie, alții puteau urca până la poziția de prim ministru.

 

Urmează o înșiruire de nume de preoți și leviți care sunt prezentați în mijlocul genealogiilor lor.

 

Mulțumirea noastră în această dimineață surprinde slujirea preoților din vremurile biblice și din contemporaneitate. Cerem călăuzirea și inspirația Duhului peste slujirea lor.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, December 31, 2023: 1 Chronicles 24:1-31 – The Priests Divided into 24 Divisions

 

King David entrusted the chief priests, Zadok and Ahimelech, with the responsibility of organizing and appointing the priests and Levites for service. The names of the priests and Levites were recorded by Shemaiah, the writer/scribe of the king and the leaders of the country. In the ancient world, a scribe was a personal secretary, historian, accountant, journalist, tutor, and librarian. A significant part of a scribe's training involved language and writing. Some scribes were merely middle-class officials, while others could rise to the position of prime minister.

 

This is followed by a list of names of priests and Levites presented in the midst of their genealogies.

 

Our gratitude this morning captures the service of the priests from biblical times and the present. We ask for guidance and inspiration from the Spirit over their ministry.