Treci la conținut Treci la subsol

30 decembrie

30 decembrie, 2023

Sâmbătă, 30 decembrie 2023, 1 Cronici 23:1-32 – Numărătoarea și organizarea slujbelor leviților

 

După ce i-a predat puterea lui Solomon, David și căpeteniile oștirii au organizat structura politică și religioasă a Israelului. Regele a numărat treizeci și opt de mii de leviți, începând cu vârsta de treizeci de ani (Numeri 4:3). Douăzeci și patru de mii au fost repatizați să facă slujbe în casa Domnului, șase mii au fost numiți dregători și judecători, patru mii de portari și patru mii de muzicieni (v. 3-5).

 

Din Șimei au provenit patru conducători (v. 10). Amram, descendentul lui Chehat, a fost tatăl lui Aaron și Moise (Numeri 25:57-65). Al treilea fiu al lui Levi, Merari, a avut trei fii: Mahli și Musi, din care au ieșit Eleazar și Chiș.

 

Pentru că era nevoie de mai multi leviți, David a coborât vârsta de intrare în slujbă a leviților la douăzeci de ani (vs. 24, 27). Responsabilitățile principale ale leviților au fost să-i ajute pe preoți la slujbele din casa Domnului, să pregătească pâinea și darurile de mâncare și să laude pe Domnul când se aduceau arderile de tot (v. 28-31).

 

Un motiv de mulțumire este faptul că, pentru fiecare slujitor, este cineva care l-a ajutat, l-a mentorat și l-a promovat. Rugăciunea de cerere se va concentra pe dorința de a ajuta, mentora și promova și noi pe alți tineri slujitori.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Saturday, December 30, 2023: 1 Chronicles 23:1-32 – The Counting and Organization of the Levitical Services

 

After handing over power to Solomon, David and the army chiefs organized the political and religious structure of Israel. The king counted thirty-eight thousand Levites, age thirty years and older (Numbers 4:3). Twenty-four thousand were assigned to serve in the house of the Lord, six thousand were appointed as officers and judges, four thousand as gatekeepers, and four thousand as musicians (v. 3-5).

 

Four leaders came from Shimei (v. 10). Amram, a descendant of Kohath, was the father of Aaron and Moses (Numbers 25:57-65). Levi's third son, Merari, had three sons: Mahli and Mushi, from whom Eleazar and Kish came.

 

Because more Levites were needed, David lowered the age for entering service to twenty years (vs. 24, 27). The main responsibilities of the Levites were to assist the priests in the services of the house of the Lord, to prepare the showbread and meal offerings, and to praise the Lord when burnt offerings were brought (v. 28-31).

 

A reason for gratitude is that for every servant, there is someone who has helped, mentored, and promoted them. Our prayer request today will focus on the desire to help, mentor, and promote other young servants as well.