Treci la conținut Treci la subsol

31 august

31 august, 2023

Joi, 31 august 2023, 1 Samuel 4:1-22 – Capturarea chivotului de către filisteni

 

Filistenii (,,poporul mării/imigranții”) au imigrat în Canaan în două etape. Primul val a venit în timpul vieții lui Avraam (anul 2000 î.Cr.), iar al doilea val a venit în jurul anului 1200, între perioada judecătorilor și a împăraților. Ei s-au așezat și au locuit în cinci cetăți din sudul Canaanului: Gaza, Ascalon, Ecron, Gat și Asdod. Dagon era zeul lor suprem.

 

Pe vremea lui Samuel, filistenii au distrus cetatea Silo. Evreii au cerut să aibă și ei un împărat tocmai din cauza amenințării filistenilor. Saul, cel dintâi împărat al Israelului, și fiii săi, au căzut pe câmpul de luptă într-o astfel de bătălie cu filistenii (1 Sam. 31:1-4). Filistenii au luat chivotul  legământului și i-au omorât pe cei doi fii ai preotului Eli. Cel de al doilea împărat al lui Israel, David, s-a luptat și el cu filistenii, biruindu-i și punând capăt dominației lor asupra evreilor (1 Cronici 18:1).

 

Fiind timpul rugăciunii, este un timp prielnic să aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru grija pe care ne-o poartă nouă și familiilor noastre. Apoi, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru călăuzire și protecție. În lupta cu filistenii, evreii au adus chivotul în mijlocul luptei, ca pe un talisman care-i va conduce la victorie. Avem tendința să ne bazăm pe simboluri și superstiții, însă Biblia ne învață să ne bazăm pe Dumnezeu practicând sfințenia ca stil de viață.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Thursday, 31st August 2023: 1 Samuel 4:1-22 – The Philistines Capture the Ark

 

The Philistines (“people of the sea/immigrants”) migrated to Canaan in two stages. The first wave arrived during Abraham’s lifetime of (around 2000 B.C.), and the second wave came around 1200 B.C., between the period of the judges and the kings. They settled and lived in five cities in southern Canaan: Gaza, Ashkelon, Ekron, Gath, and Ashdod. Dagon was their supreme god.

 

During Samuel's time, the Philistines destroyed the city of Shiloh. The Israelites requested a king mainly because of the Philistine threat. Saul, the first king of Israel, and his sons, eventually fell on the battlefield in a battle with the Philistines (1 Sam. 31:1-4). The Philistines captured the Ark of the Covenant and killed the two sons of the priest Eli. The second king of Israel, David, also fought against the Philistines, defeating them, and ending their domination over the Israelites (1 Chronicles 18:1).

 

As it is time for prayer, it is a fitting moment to express our gratitude to God for His care for us and our families. Then, let us pray to God for guidance and protection. In their battle with the Philistines, the Israelites brought the Ark into the midst of the battle, treating it like a talisman that would lead them to victory. We tend to rely on symbols and superstitions, but the Bible teaches us to rely on God by practicing holiness as a way of life.