Treci la conținut Treci la subsol

30 ianuarie

30 ianuarie, 2023

Luni, 30 ianuarie 2023, Geneza 27:1-46 – Competiția pentru câștigarea binecuvântării

Se pare că pentru Esau dreptul de întâi născut nu a fost prea valoros din moment ce l-a dat în schimbul unei ciorbe. Ca și Eva, s-a gândit doar la mâncare! Iacov a cumpărat de la Esau dreptul de întâi născut cu o ciorbă, iar binecuvântarea i-a furat-o de la tatăl său, Isaac, dându-se drept fratele său, Esau.

Toți membrii familiei au comis greșeli:

1) Isaac știa profeția lui Dumnezeu spusă Rebecăi (25:23), conform căreia fiul cel mai mare îl va sluji pe cel mai tânăr; cu toate acestea, Isaac a îndreptat binecuvântarea către Esau.

2) Esau a acceptat intenția tatălui său, încălcând legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu fratele său, Iacov (25:33).

3) Rebeca și Iacov au încercat să fure binecuvântarea, făcându-și singuri dreptate, deși în virtutea profeției divine și a legământului cu Esau, binecuvântarea era a lui Iacov.

Victoria a fost a lor, însă consecințele au fost dramatice:

1) Rebeca nu l-a mai văzut niciodată pe Iacov.

2) Iacov a adâncit conflictul dintre el și fratele lui prin faptul că a furat binecuvântare primului născut.

Toți au participat, direct sau indirect, la distrugerea relațiilor din familia lor. Una dintre lecțiile acestui pasaj este favoritismul ucigător al celor doi părinți care și-au dezbinat familia prin înșelăciune.

Să mulțumim cu recunoștință lui Dumnezeu în această dimineață pentru familiile noastre. Apoi să ne rugăm Domnului pentru disponibilitatea și capacitatea de a ne jertfi pentru binele membrilor familiilor noastre și pentru unitatea caselor noastre.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, January 30, 2023: Genesis 27:1-46 – The Competition to Gain the Blessing

It would seem that to Esau, the birthright was not very valuable since he gave it away in exchange for a soup. Like Eve, his only thought was about food! Jacob bought the birthright from Esau with soup, and stole the blessing from his father Isaac, by pretending to be his twin brother, Esau.

All family members made mistakes:

1) Isaac knew God’s prophecy to Rebekah (25:23), which said that the eldest son would serve the youngest; however, Isaac still gave the blessing to Esau.

2) Esau accepted his father’s blessing, breaking the covenant he had sworn with his brother Jacob (25:33).

3) Rebekah and Jacob tried to steal the blessing through self-righteousness, although by virtue of divine prophecy and the covenant with Esau, the blessing was Jacob’s.

Victory was theirs, but the consequences were dramatic:

1) Rebekah never saw Jacob again.

2) Jacob deepened the conflict between himself and his brother by stealing the firstborn’s blessing.

All of them participated, directly or indirectly, in the destruction of their family’s relationships. One of the lessons of this passage concerns the murderous favoritism of the two parents who divided their family through deception.

Let us gratefully thank God this morning for our families. Then let us pray to the Lord for the willingness and ability to sacrifice ourselves for the good of our family members and for the unity of our homes.