Treci la conținut Treci la subsol

29 februarie

29 februarie, 2024

Joi, 29 februarie 2024, Neemia 7:1-73 – Lista evreilor întorși sub Zorobabel

 

Procesul construirii zidului Ierusalimului și al porților a fost încheiat. Leviții, cântăreții și ușierii au fost puși în slujbă, fiecare la locul lui. În ciuda securizării orașului, dușmanii evreilor căutau metode pentru a face rău. Neemia a cerut oamenilor să păstreze nivelul ridicat de alertă.

 

Porțile orașului erau deschise doar câteva ore pe zi și cetățenii făceau de pază. Ca și în timpul ridicării zidului, fiecare familie păzea zidul în fața casei lui, pentru că fiecare avea interes în protecția propriei familii.

 

Hanani, fratele lui Neemia și Hanania, conducătorii cetății se ocupau de sistemul de securitate al orașului. Având intenția să întocmească o evidență a populației din oraș, Neemia a organizat un recensământ, folosind cartea și spițele de neam ale familiilor care s-au întors cu Zorobabel (Ezra 2; Neemia 7). Lista lui Neemia conține 49.942 de nume și a lui Ezra 49.897:

       Lista oamenilor din cele 18 familii (v. 8-25) și numele locuitorilor din 20 de localități (v. 26-38);

       4,289 de preoți și 360 de leviți, cântăreți și ușieri (v. 39-45);

       392 de slujitori ai Templului și urmașii robilor lui Solomon (v. 57-60);

       642 de repatriați care nu și-au mai putut preciza casa părintească și neamul (v. 61-62);

 

Toți aceștia se bucurau acum de binecuvântarea lui Dumnezeu, la adăpostul zidului cetății, sub conducerea unor oameni înțelepți ca Neemia și Ezra și a celorlalți conducători.

 

Fiind timpul rugăciunii, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântarea dată nouă, pentru oamenii minunați din casa noastră și din biserica noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru belșug și pentru tot binele de care ne-a făcut parte!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Thursday, February 29, 2024: Nehemiah 7:1-73 – List of Jews Returned under Zerubbabel

 

The process of building the wall of Jerusalem and its gates was completed. The Levites, singers, and gatekeepers were appointed to their services, each to his post. Despite the security of the city, the enemies of the Jews sought ways to do harm. Nehemiah asked the people to maintain a high level of alertness.

 

The city gates were open only a few hours a day, and the citizens stood guard. As during the wall's construction, each family guarded the wall in front of their house, because everyone had an interest in protecting their own family.

 

Nehemiah's brother Hanani, and Hananiah, the city's commanders, oversaw the city's security system. Intending to compile a census of the city's population, Nehemiah organized a census, using the book and the family records of those who returned with Zerubbabel (Ezra 2; Nehemiah 7). Nehemiah's list contains 49,942 names, and Ezra's 49,897:

       list of people from the 18 families (v. 8-25) and the names of the inhabitants of 20 towns (v. 26-38)

       4,289 priests and 360 Levites, singers, and gatekeepers (v. 39-45)

       392 Temple servants and descendants of Solomon's slaves (v. 57-60)

       642 returnees who could no longer specify their paternal house and lineage (v. 61-62)

 

All now enjoyed the blessing of God, sheltered by the city wall, under the leadership of wise men like Nehemiah and Ezra and the other leaders.

 

Since this is a time of prayer, we will thank God for the blessings He has given to us, for the wonderful people in our house and in our church. We thank God for abundance and for all the good that He has made us a part of!