Treci la conținut Treci la subsol

28 aprilie

28 aprilie, 2023

Vineri, 28 aprilie 2023, Leviticul 26:1-46 – Ascultarea și binecuvântarea, neascultarea și  blestemul

 

Binecuvântarea ca urmare a ascultării de Dumnezeu include câteva lucruri:

(1) ploi la vreme

(2) rodurile pământului și ale pomilor vor fi bogate

(3) protecție de fiarele sălbatice și de sabia dușmanilor

(4) prezența continuă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului

 

Blestemul ca urmare a neascultării de Dumnezeu includea mai multe lucruri:

(1) suferință fizică și mintală din cauza bolilor;

(2) lipsa recoltei

(3) dușmanii îi vor înfrânge în războaie

(4) groaza de animale periculoase

(5) boli și cucerirea dușmanilor

 

În urma neascultării vor veni pedepsele, însă în urma pocăinței va veni restaurarea: ,,Dacă își vor mărturisi fărădelegile… îmi voi aduce aminte de legământul Meu… îmi voi aduce aminte de țară” (v. 40-42).

 

Este dimineață și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru inițiativa și promisiunea iertării prin pocăință. Apoi, ne vom ruga Domnului să ne păstreze credincioși și roditori în fiecare zi.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, April 28, 2023: Leviticus 26:1-46 – Obedience and Blessings, Disobedience and Curses

 

The blessings that come from obeying God include several things:

(1) timely rains

(2) abundant crops and fruit from trees

(3) protection from wild beasts and enemy swords

(4) God's continual presence among the people

The curses that come from disobeying God also include several things:

(1) physical and mental suffering from illness

(2) lack of harvest

(3) defeat by enemies in war

(4) fear of dangerous animals

(5) illness and conquest by enemies

 

As a result of disobedience, there will be punishment, but through repentance there will be restoration: “If they confess their sins… I will remember my covenant… I will remember the land” (v. 40-42).

 

It is morning and we will thank God for the initiative and promise of forgiveness through repentance. Then, we will pray to the Lord to keep us faithful and fruitful every day.