Treci la conținut Treci la subsol

27 martie

27 martie, 2023

Luni, 27 martie 2023, Exodul 33:1-23 – Moise se roagă pentru popor și Îi cere lui Dumnezeu să-i arate slava Sa

 

Dumnezeu i-a spus lui Moise că va trebui, împreună cu poporul, să meargă spre Țara Promisă. Acesta a fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Moise (32:13).

 

Moise a avut o relație foarte strânsă cu Dumnezeu în urma experienței de la Cort, deoarece Dumnezeu ,,vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui” (v. 11). Această afirmație forțează logica. Moise a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu, astfel încât a primit următorul răspuns: ,,Voi face ceea ce-Mi ceri pentru că ai căpătat trecere înaintea Mea și te cunosc pe nume” (v. 17). Fiindcă cea mai mare dorință a lui Moise a fost să-L vadă pe Dumnezeu, a primit următorul răspuns: ,,Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate ca omul să Mă vadă și să trăiască” (v. 20). Dorința aceasta în viața lui Moise a fost dominantă. De aceea Dumnezeu i-a spus: ,,Voi face ceea ce-Mi ceri…”.

 

Ce-și doresc oamenii astăzi să vadă? Ce ne dorim noi să vedem? Se spune că oamenii care nu văd scopul, văd doar obstacolele. Singurul lucru pentru care se merită să trăim este să trăim pentru Dumnezeu.

 

Să mulțumim Domnului în această dimineață pentru că ne ajută să mergem spre Țara Promisă. Apoi, asemenea lui Moise, să ne dorim tot timpul să-L vedem pe Dumnezeu, să-L imităm pe Dumnezeu!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, March 27, 2023: Exodus 33:1-23 – Moses Prays for the People and Asks God to Show him His Glory


God told Moses that he would have to go, alongside the people, to the Promised Land. This was God's answer to Moses' prayer (32:13).

 

Moses had a very close relationship with God following the experience at the Tabernacle, because God “spoke to Moses face to face, as a man speaks to his friend” (v. 11). This statement defies logic. Moses had gained favor with God, so he received the following response: “I will do what you have asked, because I am pleased with you and I know you by name” (v. 17). Since Moses' greatest desire was to see God, he received the following response: “You cannot see my face, for no one may see me and live” (v. 20). This desire in Moses' life was dominant. This was why God said, “I will do what you have asked…”

 

What do people want to see today? What do we want to see? It is said that people who do not see the purpose, only see the obstacles. The only purpose worth living for is to live for God.

 

Let us thank the Lord this morning for helping us to go to the Promised Land. Then, like Moses, let us always desire to see God, to imitate God!