Treci la conținut Treci la subsol

27 ianuarie

27 ianuarie, 2024

 

Sâmbătă, 27 ianuarie 2024, 2 Cronici 22:1-12 – Ahazia și Atalia, împărații lui Iuda

 

Ahazia a ajuns împărat în locul tatălui său în anul 841 î.Cr. și a domnit un an la Ierusalim. El a fost fiul lui Ioram cel mai tânăr și a fost contemporan cu Salmanasar al III-lea al Asiriei. Ahazia a fost rănit la Izreel (v. 9) și a murit la Meghido (2 Regi 9:27).

 

Iehu, fiul lui Nimsi, un comandant militar care urma să devină viitorul rege din Israel, a anihilat aproape în întregime cele două familii regale. Atalia, în timpul domniei fiului ei, Ahazia, s-a bucurat de poziția de suverană, poziție care i-a permis să se amestece în politică și în ceremonii. Ea a încercat să elimine toți pretendenții la tronul din Iuda.

 

Datorită lui Iosabeat, sora lui Ahazia, copilul mic, Ioas, nepotul ei, a fost scăpat și protejat în cei șase ani de domnie ai Ataliei. Această atitudine sălbatică de a-ți măcelări familia pentru a-ți asigura locul la tron caracterizează domnia multor împărați.

 

Frica pentru scaun și ura pentru oameni au produs multe victime și suferință. Lecția de viață din acest pasaj este că nu poți avea încredere în nimeni atunci când ești înconjurat cu oameni pentru care scaunul este Dumnezeu. Să ne rugăm pentru un caracter iubitor, iertător, smerit, plin de pace și bucurie.    

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Saturday, January 27, 2024: 2 Chronicles 22:1-12 – Ahaziah and Athaliah, the Monarchs of Judah

 

Ahaziah became king in the place of his father in the year 841 BC and reigned for one year in Jerusalem. He was the youngest son of Joram and was a contemporary of Shalmaneser III of Assyria. Ahaziah was wounded at Jezreel (v. 9) and died at Megiddo (2 Kings 9:27).

 

Jehu, the son of Nimshi, a military commander who was to become the next king of Israel, nearly annihilated both royal families. Athaliah, during the reign of her son Ahaziah, enjoyed the position of queen, which allowed her to interfere in politics and ceremonies. She tried to eliminate all the claimants to the throne of Judah.

 

Thanks to Jehosheba, Ahaziah's sister, the young child Joash, her nephew, was saved and protected during the six years of Athaliah's reign. This savage attitude of massacring one's family to secure a place on the throne characterizes the reign of many emperors.

 

The fear for the throne and hatred for people have produced many victims and suffering. The life lesson from this passage is that you cannot trust anyone when you are surrounded by people for whom the throne is their god. Let us pray for a loving, forgiving, humble character, full of peace and joy.