Treci la conținut Treci la subsol

27 februarie

27 februarie, 2023

Luni, 27 februarie 2023, Exodul 5:1-6:1 – Prima confruntare a lui Moise cu Faraon

Moise a cerut lui Faraon eliberarea evreilor de două ori (5:1-5; 7:10-13). Ei au cerut permisiunea de a face o călătorie de trei zile în pustie pentru a aduce jertfe lui Dumnezeu. În ambele situații Faraon ,,și-a împietrit inima”, după cum spusese Dumnezeu mai înainte. Faraon a refuzat să recunoască autoritatea lui Dumnezeu (5:2) și, anticipând pierderile ca urmare a încetării lucrărilor, i-a obligat pe robii evrei să muncească mai mult și în condiții mai grele.

 

Nemulțumirile evreilor și cererile lor de îmbunătățire a condițiilor de lucru au rămas fără răspuns (19-20). Reprezentanții prizonierilor evrei i-au acuzat pe Moise și Aaron de înrăutățirea condițiilor lor de lucru. La rândul lui, Moise s-a simțit responsabil de suferința poporului și s-a plâns înaintea lui Dumnezeu. Uneori ne punem speranța în lucruri care se întorc împotriva noastră și ceea ce urma să fie o soluție, complică și mai mult problema.

 

Răspunsul lui Dumnezeu mută soluția din prezent în viitor: ,,Vei vedea ce voi face lui Faraon” (6:1). Moise ar fi vrut să vadă ,,ce face” Dumnezeu, nu ,,ce va face”. Moise aștepta ca Dumnezeu să rezolve lucrurile ACUM, nu ALTĂDATĂ.

 

În dimineața această vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântări și pentru încercări. De asemenea, să ne rugăm să avem încredere în Dumnezeu și speranță în înțelepciunea și planurile Sale.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, February 27, 2023: Exodus 5:1–6:1 – Moses’ First Confrontation with Pharaoh

Moses asked Pharaoh twice to release the Hebrews (5:1-5; 7:10-13). They requested permission to take a three-day journey into the wilderness to sacrifice to God. In both situations, Pharaoh “hardened his heart,” as God had foretold. Pharaoh refused to recognize God’s authority (5:2) and, anticipating losses because of the cessation of work, forced the Hebrew slaves to work harder and in harsher conditions.

 

The complaints of the Hebrews and their requests for improved working conditions went unanswered (19-20). The representatives of the Hebrew prisoners accused Moses and Aaron of being responsible for worsening their working conditions. Moses, in turn, felt responsible for the people’s suffering and complained before God. Sometimes we put our hope in things that turn against us, and what was supposed to be a solution only complicates the problem even further.

 

God’s response shifts the solution from the present to the future: “You will see what I will do to Pharaoh” (6:1). Moses would have wanted to see “what God does,” not “what He will do.” Moses expected God to solve things NOW, not LATER.

 

This morning, we will thank God for both His blessings and trials we go through. Let us also pray that we will have trust in God and hope in His wisdom and plans.