Treci la conținut Treci la subsol

26 mai

26 mai, 2023

Vineri, 26 mai 2023, Numeri 27:1-23 – Legi cu privire la moșteniri

 

Când au fost împărțite teritoriile din Canaan semințiilor, a apărut o problemă în familia Telofhad din familia lui Manase. Telofhad murise și nu avea fii, ci doar 5 fete. Pentru că moștenirea se împărțea doar capilor de familie (bărbaților), fiicele lui nu aveau drept la atribuirea teritoriilor. Moise a cerut Domnului o soluție și Dumnezeu a spus că în situații de genul acesta fetele trebuie să primească moștenire ca și băieții. Dacă o familie nu avea copii, moștenirea revenea fraților. Dacă nu avea nici frați, revenea unchilor sau rudelor mai îndepărtate.

 

Moise și Aaron s-au descalificat să intre în Canaan, fiindcă nu L-au onorat pe Dumnezeu când au lovit stânca, în loc să vorbească stâncii (Numeri 20:22). Aaron murise deja (20:27-29), însă Moise, de pe muntele Nebo, a putut vedea țara de la distanță (Deuteronom 34:49).

 

În loc să fie nemulțumit și frustrat, Moise a fost preocupat de alegerea următorului conducător al poporului. Dumnezeu i-a răspuns imediat: ,,Ia-l pe Iosua, fiul lui Nun” (v. 18). Moise și-a pus mâinile peste Iosua și s-a rugat pentru el, iar Eleazar va căuta voia lui Dumnezeu prin Urim (Exodul 28:30). Împuternicirea publică a transferat în fața poporului autoritatea de la Moise la Iosua.

 

Aseară s-au culcat mai mulți oameni decât s-au trezit în această dimineață. Restul au murit. Înainte să ieșim din casă, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru viață și pentru mentorarea și împuternicirea noii generații. Este timpul să ne rugăm pentru instruire și împuternicire în familie, în Biserică, școală și societate. Împuternicirea nu poate fi făcută în absența instruirii sau, mai ales, în absența chemării. Dumnezeu nu va instrui pe cine nu a chemat și nu va împuternici pe cine nu a instruit.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 Friday, May 26, 2023: Numbers 27:1-23 – Laws Regarding Inheritance

 

When the territories in Canaan were divided among the tribes, a problem arose in the family of Zelophehad from the tribe of Manasseh. Zelophehad had died and had no sons, only five daughters. Since inheritance was traditionally given only to male heads of households, his daughters were not entitled to receive a portion of the land. Moses sought a solution from the Lord, and God said that in such cases, daughters should be given inheritance rights equal to sons. If a family had no children, the inheritance would go to the brothers. If there were no brothers, it would go to uncles or more distant relatives.

Moses and Aaron were disqualified from entering Canaan because they did not honor God when they struck the rock instead of speaking to it (Numbers 20:22). Aaron had already died (20:27-29), but Moses was able to see the land from a distance from Mount Nebo (Deuteronomy 34:49).

Instead of being dissatisfied and frustrated, Moses was concerned with choosing the next leader of the people. God immediately answered him, saying, “Take Joshua, son of Nun” (v. 18). Moses laid his hands on Joshua and prayed for him, while Eleazar sought God’s will through the Urim (Exodus 28:30). This public empowerment transferred authority from Moses to Joshua in front of the people.

Last night, more people went to bed than woke up this morning. Many have died. Before we leave our homes this morning, we will thank God for life and for mentoring and empowering the new generation. It is time to pray for instruction and empowerment in our families, in the Church, in schools, and in society. Empowerment cannot be done without instruction and, even more, in the absence of a calling. God will not instruct those He has not called, nor will He empower those who have not been instructed.