Treci la conținut Treci la subsol

26 mai

26 mai, 2024

Duminică, 26 mai 2024, Psalm 29:1-11

Psalmul 29 este continuarea și accentuarea rugăciunii de laudă din psalmul precedent. David se laudă cu Dumnezeul și îi cheamă pe ,,fiii lui Dumnezeu” să aducă Domnului slavă, cinste și închinare (vers. 1-2). Închinarea să fie adusă îmbrăcați cu ,,podoabe sfinte”. Nu oricum, ci îmbrăcați cu ,,podoabe sfinte”. Nu ,,casual”, ca să fie confortabili, ci îmbrăcați cu ,,podoabe sfinte”.

Închinarea oricum, închinarea cu scopul să se simtă închinătorul cât mai lejer, închinarea unde accentul cade pe închinător nu este închinare; este ritual, este religie, este obicei, este inconștiență.

Regele Israelului surprinde măreția și atotputernicia lui Dumnezeu manifestată în mod supranatural prin înspăimântătoarele fenomene ale naturii dezlănțuite:

1.     Valurile furioase ale mării și tunetele puternice (vers. 3);

2.     Furtunile năprasnice și vulcanii incandescenți (vers. 5, 7);

3.     Cutremurele de pământ, uraganele devastatoare și potopul din vremea lui Noe (vers. 8, 9b, 10a);

4.     Perpetuarea vieții animale pe pământ și stăpânirea suveranității divine (vers. 9a, 10b);

David surprinde domnia eternă a lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu întărește poporul Său, binecuvântează poporul Său și dă pace poporului Său. Ce muritor ar refuza să fie fiul acestui suveran, infinit și etern Dumnezeu?

Să ne rugam acum, să ne smerim, să ne sfințim și să-L așteptăm în fiecare zi, că stă să vină!

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, May 26, 2024, Psalm 29:1-11

 

Psalm 29 continues to emphasize prayer and praise as the previous Psalm did. David praises God and calls on the “sons of God” to praise the Lord with glory, honor, and worship (verses 1-2). Worshiping God means being dressed in “the splendor of His holiness.” Not in just anything, but in “the splendor of His holiness.” Not “casually,” to be comfortable, but dressed in “the splendor of His holiness.”

 

Worship that is done carelessly means the goal is for the worshiper to feel lighter; this worship places the accent on the worshiper, not on worship; it is a ritual, a religion, a custom, an inattention.

 

The king of Israel captures the majesty and omnipotence of God manifested in nature through the following four means of expression of the elements of nature:

 

            1.         The furious waves of the sea and the powerful thunder (verse 3);

            2.         The flashing lightning and the erupting volcanoes (verses 5, 7);

            3.         Earthquakes, devastating storms, and the flood of Noah’s time (verses 8, 9b, 10a);

            4.         The perpetuation of life on earth and the sovereign rule of divine power (verses 9a, 10b).

 

David captures the eternal reign of God. This God strengthens His people, blesses His people with peace and joy. Why would we refuse to be His children forever, to serve Him forever?

 

Let us now pray, let us marvel, let us sanctify ourselves and every day, let us await His return!