Treci la conținut Treci la subsol

26 iunie

26 iunie, 2023

 

Luni, 26 iunie 2023, Deuteronom 23:1-25 – Excluderea din adunarea Domnului

 

Legile din versetele 1-8 prezintă excluderea următoarelor categorii de persoane de la serviciul de închinare al poporului, după o atentă cercetare a circumstanțelor în care s-au petrecut lucrurile luate în discuție: (1) bărbați castrați, (2) copii născuți din curvie, (3) amoriții și moabiții. Scopul acestor restricții a fost păstrarea purității adunării religioase a poporului.

 

Versetele 9-14 au drept scop să mențină puritatea soldaților în următoarele aspecte ale vieții personale: (1) vise umede și (2) acoperirea murdăriei personale. Este absolut impresionant faptul că în cele mai private aspecte din viața unui om, Dumnezeu este prezent, văzând, auzind și știind toate lucrurile.

 

Sclavilor din alte popoare care au fugit de la stăpâni trebuia să li se permită să locuiască în orașele evreiești (v. 15-16). Este menționată și interdicția pentru prostituție și homosexualitate în rândul populației evreiești (v. 17-18). Dumnezeu a poruncit populației evreiești să nu ia dobândă de la frații lor evrei, însă puteau lua de la popoarele păgâne (v. 19-20). Juruințele trebuiau împlinite cu scrupulozitate (v. 24), iar a mânca din ogorul aproapelui era permis sub condiția să nu iei nimic pe drum (v. 25).

 

După mai mult de 400 de ani de sclavie, evreii aveau nevoie de o restaurare morală profundă, iar legile lui Dumnezeu aveau scopul să-i disciplineze și să le formeze caracterul.

 

Începem rugăciunea mulțumind-I lui Dumnezeu pentru investiția pe care o face în noi. De asemenea, vom cere Domnului puterea să ne sfințim viața și să ne stăpânim firea pământeasca cu poftele ei. După cum știți, noi suntem mântuiți pe baza credinței, însă vom fi judecați pe baza faptelor (Faptele Apostolilor 26:20).

 

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, June 26, 2023: Deuteronomy 23:1-25 – Exclusion from the Lord's Assembly

 

The laws in verses 1-8 present the exclusion of the following categories of people from the communal worship assembly, after careful research into the circumstances in which the things under discussion took place: (1) castrated men, (2) children born our of wedlock, (3) Amorites and Moabites. The purpose of these restrictions was to preserve the purity of the religious assembly of the people.

 

Verses 9-14 aim to maintain the purity of soldiers in the following aspects of personal life: (1) wet dreams and (2) covering personal uncleanness. It is impressive that in the most private aspects of a man's life, God is present, seeing, hearing, and knowing all things.

 

Slaves from other nations who had fled their masters were to be allowed to take refuge in Jewish cities (v. 15-16). Prohibition of prostitution and homosexuality among the Jewish population is also mentioned (v. 17-18). God commanded the Jewish people not to collect interest from fellow Jews, but they could collect from pagan nations (v. 19-20). Oaths had to be scrupulously fulfilled (v. 24) and eating from a neighbor's field was allowed provided they didn't take anything on the way (v. 25).

 

After more than 400 years of slavery, the Jews needed profound moral restoration, and God's laws aimed to discipline them and shape their character.

 

We begin today’s prayer by thanking God for the investment he makes in us. We will also ask the Lord for the power to sanctify our lives and control our earthly nature with its desires. As we know, we are saved on the basis of faith, but we will be judged based on deeds (Acts of the Apostles 26:20).