Treci la conținut Treci la subsol

26 decembrie

26 decembrie, 2023

Marți, 26 decembrie 2023, 1 Cronici 19:1-19 – Luptele împotriva amoriților

 

După ce a murit Nahas, regele amoriților, fiul său Hanun a domnit în locul său. David, om cu inima bună, a trimis soli să-l consoleze pe tânărul rege, Hanun, însă, instigat de sfetnicii săi, i-a suspectat pe oamenii lui David, acuzându-i că vor să spioneze țara. Drept pedeapsă, le-au tăiat hainele și bărbile, lucruri foarte umilitoare în contextul vremii de atunci.

 

Înțelegând că aceste acțiuni se constituie într-o declarație de război împotriva evreilor, amoniții s-au aliat cu sirienii și au pornit război împotriva lui Israel. Ioab și fratele său, Abisai, au împărțit armata în două grupuri. Ioab și primul grup s-au luptat cu sirienii care erau grupați în câmpie, iar Abisai cu grupul său au luptat împotriva amoniților (v. 10-11). Sirienii au fugit din fața lui Ioab și amoniții s-au retras în cetatea Raba (v. 14-16).

 

Sirienii s-au regrupat, au primit întăriri de dincolo de Eufrat, sub conducerea generalului sirian, Sofah. David i-a învins la Halem, în Transiordania, omorând șapte mii de soldați care luptau în care de război și patruzeci de mii de soldați care erau pedestri (infanteriști). Sirienii s-au supus sirienilor și au devenit vasalii acestora (v. 19).

 

Urmează rugăciunea și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că, oricât de mulți au fost dușmanii, El a dat victorie poporului Său. Apoi ne vom ruga Domnului să ne încredem în El în orice situație, știind că El va lupta pentru noi.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, December 26, 2023: 1 Chronicles 19:1-19 – Battles Against the Ammonites

 

After Nahash, the king of the Ammonites, died, his son Hanun succeeded him. David, being a kind-hearted man, sent envoys to console the young king Hanun. However, influenced by his advisors, Hanun suspected David's men of espionage and accused them of intending to spy on the land. As punishment, they cut off their garments and beards, which were very humiliating acts in the context of that time.

 

Realizing that these actions amounted to a declaration of war against the Jews, the Ammonites allied with the Syrians and waged war against Israel. Joab and his brother Abishai divided the army into two groups. Joab and the first group fought against the Syrians who were assembled in the plains, while Abishai and his group fought against the Ammonites (v. 10-11). The Syrians fled before Joab, and the Ammonites retreated into the city of Rabbah (v. 14-16).

 

The Syrians regrouped, receiving reinforcements from beyond the Euphrates, under the command of the Syrian general, Shophach. David defeated them at Helam in Transjordan, killing seven thousand charioteers and forty-thousand foot soldiers (infantry). The Syrians submitted to the Israelites and became their vassals (v. 19).

 

We will now pray, and we will thank God for giving victory to His people, no matter how numerous the enemies were. Then we will pray to the Lord to help us trust in Him in every situation, knowing that He will fight for us.