Treci la conținut Treci la subsol

25 decembrie

25 decembrie, 2023

Luni, 25 decembrie 2023, 1 Cronici 18:1-17 – Victoriile lui David

 

Regele David i-a învins pe filisteni și pe moabiți și i-a supus. De asemenea, i-a învins pe sirieni și edomiți. Filistenii se aflau în fruntea listei de popoare învinse de David. Prezentarea înfrângerii moabiților este mai ștearsă, foarte probabil pentru că David avea rădăcini moabite prin bunica sa Rut (Rut 4:13, 21).

 

Regele David a luat aur și multă aramă de la sirieni, pe care le-a oferit-o pentru construcția Templului, alături de toate celelalte materile capturate. Înfrângerea edomiților îl evidențiază pe Abisai, fratele lui Ioab și nepotului lui David. Fiii lui David făceau parte din administrația regală, fiind numiți ,,dregători principali” (2 Samuel 8:18).

 

În rugăciunea pe care urmează să o facem împreună vom mulțumi Domnului pentru modelul de conducător pe care ni-l dă prin David – un om consacrat, un om cu viziune, un om care își asumă riscuri pentru a împlini interesele lui Dumnezeu. Apoi ne vom ruga să fim niște învingători – asupra lumii, asupra firii noastre pământești și asupra diavolului care va fugi de la noi dacă ne vom împotrivi lui tari în credință (1 Petru 5:9).

 

Pastor Luigi Mițoi 

 

Monday, December 25, 2023: 1 Chronicles 18:1-17 – David's Victories

 

King David defeated and subdued the Philistines and Moabites. He also conquered the Syrians and Edomites. The Philistines were at the top of the list of nations defeated by David. The presentation of the Moabites' defeat is less emphasized, likely because David had Moabite roots through his grandmother Ruth (Ruth 4:13, 21).

 

King David took a large amount of gold and bronze from the Syrians, which he dedicated to the construction of the Temple, along with all the other captured materials. The defeat of the Edomites highlights Abishai, Joab’s brother and David’s nephew. David's sons were part of the royal administration, and were called “chief officials” (2 Samuel 8:18).

 

In our prayer together this morning, we will thank the Lord for the leadership model He provides through David – a consecrated man, a man with vision, a man who took risks to fulfill God's interests. Then we will pray to be victors – over the world, over our earthly nature, and over the devil who will flee from us if we resist him, firm in faith (1 Peter 5:9).