Treci la conținut Treci la subsol

24 mai

24 mai, 2024

Vineri, 24 mai 2024, Psalm 27:1-14

Psalmul 27 poate fi împărțit în două părți:

1. Primele șase (1-6) și ultimele două versete (13-14) surprind încrederea lui David în Dumnezeu. În ciuda dușmanilor din familie și din țară și a necazurilor prin care a trecut, David a ales să se bazeze pe promisiunile lui Dumnezeu și să-și găsească liniștea sufletului în credința și speranța pe care le avea în El: ,,Domnul este lumina şi mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică? … Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi. … Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă … O, dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!” (vers. 1, 3, 5, 13-14)

2. Următoarele șase versete (7-12) explică frământările regelui David în mijlocul necazurilor lui: ,,Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă! … Nu-mi ascunde Faţa Ta, nu îndepărta cu mânie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele! … Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi şi nişte oameni care nu suflă decât asuprire” (vers. 8, 9 si 12).

Ca și în psalmii 25 și 26, în psalmul 27 David a trecut prin mari încercări și doar încrederea sa în prezența și ajutorul lui Dumnezeu i-au dat putere să lupte și să învingă.

Încă o dată se confirmă faptul că nu necazurile ne distrug, ci atitudinea noastră greșită față de necazurile prin care trecem. David nu a capitulat în fața dușmanilor, s-a încrezut în Dumnezeu și a biruit.

Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu ne fie frică în încercările prin care trecem uneori; dimpotrivă, să ne punem încrederea în Dumnezeu și El ne va ajuta.

,,De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Friday, May 24, 2024 – Psalm 27:1-14

 

Psalm 27 can be divided into two parts:

 

1.     The first six verses (1-6) and the last two verses (13-14) capture David's confidence in God. Despite the enemies from his family and country and the troubles he went through, David chose to rely on God's promises and find peace in his faith and hope in Him: “The Lord is my light and my salvation—whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life—of whom shall I be afraid? … Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be confident. … For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling; he will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. … I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.” (verses 1, 3, 5, 13-14)

 

2.     The next six verses (7-12) explain King David's struggles in the midst of his troubles: “Hear my voice when I call, Lord; be merciful to me and answer me. … Do not hide your face from me, do not turn your servant away in anger; you have been my helper. Do not reject me or forsake me, God my Savior. … Do not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations.” (verses 8, 9, and 12)

 

As in Psalms 25 and 26, in Psalm 27 David went through great trials, and only his trust in God's presence and help gave him the strength to fight and overcome.

 

Once again, it is confirmed that it is not the troubles that destroy us, but our wrong attitude towards the troubles we go through. David did not capitulate to his enemies; he trusted in God and triumphed.

 

Let us pray to God to not be afraid in the trials we sometimes go through; on the contrary, let us put our trust in God, and He will help us.

 

And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.” (Romans 8:28)