Treci la conținut Treci la subsol

23 septembrie

23 septembrie, 2023

Sâmbătă, 23 septembrie 2023, 1 Samuel 27:1-12 – David la Tiglag

 

Simțindu-se epuizat de urmăritorul său, David a hotărât să scape de Saul, locuind pentru o vreme în țara filistenilor. Împreună cu cei 600 de oameni ai săi, au cerut azil lui Achis, împăratul Gatului și o cetate în care să locuiască. Achis s-a bucurat că armata sa va deveni mai puternică și Israelul va pierde contribuția militară a lui David. Împăratul Achis i-a dat Țiglagul și David a locuit cu oamenii săi în Țiglag un an și patru luni. David a avut o vreme de liniște mult așteptată, odihnindu-se de perioada lungă și grea în care a fost hăituit de Saul.

 

Privind la viața acestui bărbat, vom înțelege mai bine mesajul psalmilor pe care i-a scris, proslăvindu-L pe Dumnezeu pentru nesfârșita Sa bunătate și grijă. Asemenea lui David, și noi Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru milă și pentru har. Prin milă, Dumnezeu nu ne-a dat ce meritam – pedeapsa. Prin har, Dumnezeu ne-a dat ce nu meritam – iertarea. Apoi vom cere lui Dumnezeu să aibă milă de membrii familiei noastre, familia restrânsă și extinsă. Mila și harul divin sunt soluția la toate nevoile și problemele noastre.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Saturday, September 23, 2023: 1 Samuel 27:1-12 – David in Ziklag

 

Feeling exhausted by his pursuer, David decided to escape from Saul by dwelling for a while in the land of the Philistines. Together with his 600 men, they sought asylum from Achish, the king of Gath, and a stronghold in which to live. Achish was pleased that his army would become stronger, and that Israel would lose David's military contribution. King Achish gave him Ziklag, and David lived there with his men for a year and four months. David had a long-awaited period of rest, recovering from the prolonged and challenging time he had been hunted by Saul.

 

When we reflect on this man's life, we will better understand the message of the psalms he wrote, praising God for His endless goodness and care. Like David, we too thank God for His mercy and grace. Through mercy, God did not give us what we deserved – punishment. Through grace, God gave us what we did not deserve – forgiveness. Then, we will ask God to show mercy on our family members, both immediate and extended. God's mercy and grace are the solutions to all our needs and problems.