Treci la conținut Treci la subsol

23 ianuarie

23 ianuarie, 2024

Marți, 23 ianuarie 2024, 2 Cronici 18:1-34 – Alianța lui Iosafat cu Ahab

 

Peste tot în Orientul Apropiat antic, căsătoria era o unealtă diplomatică foarte des întâlnită. Cele 700 de soții și 300 de concubine ale lui Solomon erau dovada puterii și bogăției sale, în mod special căsătoria lui cu fiica faraonului.

 

Ahab a fost al doilea rege al dinastiei lui Omri din Regatul de Nord. Alianța dintre Iosafat și Ahab s-a făcut prin căsătoria fiicei lui Ahab, Atalia, cu fiul lui Iosafat, Ioram. Spre sfârșitul vieții, Ahab a fost implicat în confruntări armate cu sirienii din Transiordania (1 Regi 22:1-4). Iosafat l-a vizitat pe Ahab în Samaria și acesta l-a rugat pe Iosafat să-l ajute în lupta împotriva sirienilor sub condiția obținerii pemisiunii divine. Ahab i-a chemat pe cei 400 de proroci ai sai și a primit de la ei asigurarea victoriei.

 

Regele Iosafat nu a avut încredere în prorocii cuscrului său, Ahab, și l-a rugat să cheme un proroc autentic. Ahab l-a chemat pe Mica pe care nu-l plăcea datorită integrității acestuia (v. 17). Mica a prezis înfrângerea Israelului, însă cei doi regi nu au ținut cont de mesajul profetului și au plecat la război. Deși Ahab s-a deghizat, schimbându-și hainele de rege, a fost lovit de o săgeată ,,la întâmplare” și a murit la asfințitul soarelui. Iosafat a scăpat nevătămat. Ajuns la Ierusalim, regele Iosafat a fost mustrat de profetul Iehu pentru alianța sa cu Ahab (v. 20-34).

 

Lecția de viață a acestui pasaj pune în evidență permisivitatea vinovată a regelui Iosafat de a  accepta o alinață militară împotriva sirienilor. Este o ocazie potrivită să ne aplecăm în rugăciune, cerând Domnului înțelepciunea de a ne feri de relațiile toxice și de anturajele nesănătoase.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, January 23, 2024: 2 Chronicles 18:1-34 – Jehoshaphat's Alliance with Ahab

 

Throughout the ancient Near East, marriage was a very common diplomatic tool. Solomon's 700 wives and 300 concubines were evidence of his power and wealth, especially his marriage to the daughter of Pharaoh.

 

Ahab was the second king of Omri's dynasty in the Northern Kingdom. The alliance between Jehoshaphat and Ahab was made through the marriage of Ahab's daughter Athaliah to Jehoshaphat's son Joram. Towards the end of his life, Ahab was involved in armed confrontations with the Syrians in Transjordan (1 Kings 22:1-4). Jehoshaphat visited Ahab in Samaria, and Ahab asked Jehoshaphat to help him in the fight against the Syrians, on the condition of obtaining divine permission. Ahab called on his 400 prophets and received the assurance of victory from them.

 

King Jehoshaphat did not trust the prophets of his father-in-law, Ahab, and asked him to call for a genuine prophet. Ahab called for Micaiah, whom he did not like because of his integrity (v. 17). Micaiah predicted Israel's defeat, but the two kings did not heed the prophet's message and went to war. Although Ahab disguised himself by changing his royal clothes, he was randomly struck by an arrow and died at sunset. Jehoshaphat escaped unharmed. Upon returning to Jerusalem, King Jehoshaphat was rebuked by the prophet Jehu for his alliance with Ahab (v. 20-34).

 

The life lesson of this passage highlights the culpable permissiveness of King Jehoshaphat in accepting a military alliance against the Syrians. It is an appropriate occasion to kneel in prayer, asking the Lord for the wisdom to avoid toxic relationships and unhealthy environments.