Treci la conținut Treci la subsol

23 aprilie

23 aprilie, 2023

Duminică, 23 aprilie 2023, Leviticul 21:1-24 – Restricții pentru slujba preoților

 

Preoții aveau responsabilitatea de a se purta curați și sfinți, deoarece aveau responsabilitatea de a aduce închinare și jertfe lui Dumnezeu. Preoții trebuiau să evite necurăția ceremonială care provenea din atingerea morților. Trebuiau să evite obiceiul păgân de jelire a morților și căsătoria cu prostituate sau femei divorțate (v. 1-9).

 

Pentru Marele Preot exigența era mai mare, fiindcă a fost turnat peste el și peste veșmintele sale untdelemn pentru ungere. El nu trebuia să iasă din Sfântul Locaș, nu trebuia să meargă la un mort și nu trebuia să se facă necurat. El se putea căsători doar cu o fecioară, în felul acesta existând siguranța că primul copil care se va naște va ajunge următorul Mare Preot, provenind din linia preoțească (v. 10-15).

 

Preoții nu trebuiau să aibă handicap fizic (v. 16-23). Un popor sfânt trebuia să aibă preoți sfinți, oameni cu totul dedicați lui Dumnezeu. Chemarea, slujirea și sfințenia lor înaltă arătau cine și cum este Dumnezeul pe care ei Îl slujeau.

 

Începem această zi mulțumind-I Domnului pentru cei chemați dintre noi să facă slujbă înaintea lui Dumnezeu. Să cerem în rugăciune har de la Domnul peste viețile, familiile și slujirea lor. În felul acesta vom fi călăuziți în siguranță spre locul unde vrem să ne petrecem veșnicia.


Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, April 23, 2023:  Leviticus 21:1-24 – Restrictions for the Priestly Service

 

The priests had the responsibility of being clean and holy, as they were responsible for bringing worship and sacrifices to God. The priests were to avoid ceremonial uncleanness that came from touching the dead. They were to avoid the pagan custom of mourning for the dead and marrying prostitutes or divorced women (v. 1-9).

 

For the High Priest, the requirement was even greater, as oil for anointing was poured over him and his garments. He was not to leave the Holy Place, not to go near a dead body, and not to become unclean. He could only marry a virgin, ensuring that the first child born would become the next High Priest, coming from the priestly line (v. 10-15).

 

The priests were not to have physical disabilities (v. 16-23). A holy people needed holy priests, people who were completely dedicated to God. Their calling, service, and high holiness showed who God is and how they served Him.

 

We begin this day by thanking the Lord for those among us called to serve before God. Let us pray for God's grace over their lives, families, and service. In this way, we will be guided safely to the place where we want to spend eternity.