Treci la conținut Treci la subsol

22 aprilie

22 aprilie, 2023

Sâmbătă, 22 aprilie 2023, Leviticul 20:1-27 – Pedepse

 

Capitolul de față se adresează întregii comunități și arată pedepsele pentru diverse încălcări ale legii. Cu excepția versetelor 19-21, toate celelalte vorbesc despre pedepse cu moartea. Cele mai grave păcate publice erau cele îndreptate împotriva vieții, religiei și familiei: sacrificiul uman, neascultarea părinților, cultul morților, adulterul, homosexualitatea, zoofilia, incestul… toate acestea erau pedepsite cu moartea.

 

Metoda executării pedepsei cu moartea era prin lovirea cu pietre (v. 2, 27) sau prin ardere (v. 14). Cea mai aspră pedeapsă cu moartea este găsită în v. 3, 5-6, 17-18: ,,și-l voi nimici din mijlocul poporului său”. Prețul libertății este consecința acesteia: ,,Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta” (Deuteronom 13:19).

 

Este dimineață și ne vom închina mulțumind Domnului pentru că ne-a descoperit cunoașterea voii Sale. Apoi ne vom ruga pentru înțelepciune și ascultare de Dumnezeu și, în felul acesta, sfârșitul alergării noastre va fi alături de Domnul în Împărăția Sa.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Saturday, April 22, 2023: Leviticus 20:1-27 – Punishments

 

This chapter addresses the entire community and explains the punishments for various violations of the law. Except for verses 19-21, all the others speak of penalties of death. The most serious public sins were those directed committed against life, religion, and family: human sacrifice, disobedience to parents, cult of the dead, adultery, homosexuality, bestiality, incest… all these were punishable by death.

 

The method of executing the death penalty was by stoning (v. 2, 27) or by burning (v. 14). The harshest death penalty is found in v. 3, 5-6, 17-18: “I will cut him off from his people.” The price of freedom is its consequence: “I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your offspring may live” (Deuteronomy 13:19).

 

It is morning and we will worship by thanking the Lord for revealing His will to us. Then we will pray for wisdom and obedience to God, and, in this way, the end of our race will be with the Lord in His Kingdom.