Treci la conținut Treci la subsol

23 aprilie

23 aprilie, 2024

Marți, 23 aprilie 2024, Iov 38:1-41 – Primul discurs al lui Dumnezeu

 

Dumnezeu Și-a manifestat prezența printr-o furtună mare și, făcând referire la Iov și ceilalți vorbitori, a întrebat: ,,Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?” (vers. 2) Apoi, Dumnezeu i-a pus întrebări lui Iov:

              ,,Unde erai tu când am întemeiat pământul?” (vers. 4)

              ,,Cine i-a hotărât măsurile, știi?” (vers. 5)

              ,,Pe ce sunt sprijinite temeliile (pământului)?” (vers. 6)

              ,,Cine a închis marea?” (vers. 8)

              ,,De când ești ai poruncit tu dimineții…” (vers.12)

              ,,Ai pătruns tu până la izvoarele mării?” (vers. 16)

 

Iov a fost confruntat cu propria neștiință: ,,Spune dacă ai pricepere” (vers. 4, 18). Dumnezeu i-a pus întrebări lui Iov despre pământ (vers. 4:21), despre cer (vers. 22-30), stele și nori (vers. 31-3 8).

 

Iov a fost expus de Dumnezeu și lăsat singur. În felul acesta a înțeles nivelul lui de inferioritate și imposibilitatea de a înțelege ce înțelege Dumnezeu.

 

Fiind timpul de rugăciune, ne vom ruga lui Dumnezeu să ne deschidă mintea pentru a evita confruntarea lui Dumnezeu și a ne încrede in mod deplin în promisiunile Sale.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Tuesday, April 23, 2024: Job 38:1-41 – God's First Speech

 

God manifested His presence through a great storm, and addressing Job and the other speakers, asked: “Who is this that obscures my plans with words without knowledge?” (verse 2) Then, God posed questions to Job:

              “Where were you when I laid the earth’s foundation?” (verse 4)

              “Who marked off its dimensions, do you know?” (verse 5)

              “On what are its footings set?” (verse 6)

              “Who shut up the sea?” (verse 8)

              “Since your days, have you ever ordered the morning…” (verse 12)

              “Have you journeyed to the springs of the sea?” (verse 16)

 

Job was confronted with his own ignorance: “Tell me, if you have understanding” (verse 4, 18). God questioned Job about the earth (verse 4:21), the heavens (verse 22-30), stars, and clouds (verse 31-38).

 

God exposed Job and left him alone. In this way, Job understood his level of inferiority and the impossibility of understanding what God understands.

 

As it is a time for prayer, we will pray to God to open our minds to avoid confronting God and to fully trust in His promises.