Treci la conținut Treci la subsol

22 ianuarie

22 ianuarie, 2023

Duminică, 22 ianuarie 2023, Geneza 20:1-18 – Minciuna nu este absolut niciodată o soluție

Experiența lui Avraam și Sara din Egipt se repetă în Gherar. Repetarea ei este mai gravă decât fapta în sine. Abimelec, împăratul Gherarului, este la fel de nevinovat ca Faraon din Egipt, pentru că Avraam spunea despre Sara că este sora, nu soția lui. Este greu de înțeles cum Avraam a ales s-o expună pe Sara pentru a-și scăpa el viața. Alegerea lui are consecințe nu doar asupra Sarei, ci și asupra împăratului Abimelec.

Pentru că Sara era foarte frumoasă, viața lui Avraam era în pericol. Când un conducător puternic o vedea, el îl putea omorî pe Avraam pentru a o lua pe ea de soție. De aceea, ei se înțeleg ca el să o prezinte pe ea drept sora sa, lucru care era doar pe jumătate adevărat. Așa procedează cu Faraon în Egipt și cu Abimelec în Gherar. Este nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru a o aduce pe Sara înapoi la Avraam. Avraam își vede viața ca fiind mai importantă decât faptul că este căsătorit cu Sara. Sara este gata de sacrificiu pentru a scăpa viața soțului ei. Aceasta a fost o slăbiciune a lui Avraam greu de înțeles.

În dimineața aceasta vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că repară ceea ce noi uneori stricăm. Apoi, vom cere de la Dumnezeu înțelepciunea de a alege întotdeauna să spunem adevărul și să nu ne expunem membrii familiei pentru avantaje personale.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, January 22, 2023: Genesis 20:1-18 – Lies Are Never the Solution

            Abraham and Sarah’s experience in Egypt is repeated in Gerar. Its repetition is more serious than the actual act. Abimelech, the king of Gerar, is just as innocent as the Pharaoh in Egypt, because Abraham tells him that Sarah is his sister rather than his wife. It is hard to understand how Abraham chooses to expose Sarah to save his own life. His choice has consequences not only for Sarah, but also for King Abimelech.

            Because Sarah was very beautiful, Abraham’s life was in danger. When a powerful ruler would see her, he could kill Abraham to take her as his wife. For this reason, the two agree to present her as his sister, which is only half the truth. This is how they proceed with the Pharaoh in Egypt and with Abimelech in Gerar. God’s intervention is needed to bring Sarah back to Abraham. Abraham sees his own life as more important than the fact that he is married to Sarah. Sarah is ready to sacrifice to save her husband’s life. This was a weakness of Abraham’s that is truly difficult to understand.

            This morning we will thank God because he often repairs what we break. Then we will ask God for wisdom to always choose to tell the truth and not expose the members of our families for personal gain.