Treci la conținut Treci la subsol

21 aprilie

21 aprilie, 2024

Duminică, 21 aprilie 2024, Iov 36:1-33 – Prima parte a celui de-al patrulea discurs

 

Elihu a continuat să vorbească, apărând dreptatea și puterea lui Dumnezeu în fața lui Iov. În capitolul de față, el a trecut în tabăra celor trei ,,prieteni” ai lui Iov care își epuizaseră argumentele împotriva lui Iov, susținând faptul că Dumnezeu îi omoară pe cei răi (vers. 13-14).

 

De asemenea, Elihu a susținut faptul că Dumnezeu folosește suferința pentru a-i constrânge pe oameni ca să se pocăiască (vers. 8-10). Elihu l-a sfătuit pe Iov să se asigure că dorința lui după restaurarea materială nu-l va duce în rătăcire de la dreapta credință. El credea că oamenii răi nu Îl caută pe Dumnezeu în necazurile lor, iar dacă totuși Îl caută, nu se pocăiesc în mod sincer de păcatele lor.  

 

Faptul că Elihu, asemenea celor trei prieteni, își permite să generalizeze aceste punct de vedere la nivelul tuturor oamenilor pune în evidență o părere înaltă despre sine, pretenția că ei cunosc în mod absolut intenția lui Dumnezeu. De asemenea, Elihu avea o predispoziție vinovată să critice și să-i judece pe cei din jur, asumându-și faptul că el știe cum gândește Dumnezeu.

 

Să ne rugăm în această dimineață cerând de la Dumnezeu înțelepciunea și umilința de a nu-i judeca pe oameni din jur.

 

Pastor Luigi Mițoi 

 

 


Sunday, April 21, 2024: Job 36:1-33 – The First Part of the Fourth Discourse

 

Elihu continued to speak, defending the righteousness and power of God before Job. In this chapter, he sided with Job’s three “friends” who had exhausted their arguments against him, asserting that God kills the wicked (verses 13-14).

 

Furthermore, Elihu argued that God uses suffering to compel people to repent (verses 8-10). He advised Job to ensure that his desire for material restoration does not lead him astray from the right faith. He believed that wicked people do not seek God in their troubles, and if they do seek Him, they do not sincerely repent of their sins.

 

The fact that Elihu, like the three friends, allows himself to generalize this viewpoint to all people highlights a high opinion of himself, claiming that they absolutely know God's intention. Also, Elihu had a guilty predisposition to criticize and judge those around him, assuming he knew how God thinks.

 

Let us pray this morning asking God for the wisdom and humility not to judge those around us.