Treci la conținut Treci la subsol

20 aprilie

20 aprilie, 2024

Sâmbătă, 20 aprilie 2024, Iov 35:1- 16 – Al treilea discurs al lui Elihu

 

Elihu a apărat suveranitatea lui Dumnezeu ca răspuns la acuzația lui Iov potrivit căreia nu l-a răsplătit pentru neprihănirea și nevinovăția lui. Acest răspuns a avut două părți:

1) Fiind Dumnezeu, nu este afectat de păcătoșenia sau sfințenia omului.

2) Dumnezeu nu a răspuns cererii lui Iov din cauza mândriei lui.

 

Dându-și cu părerea, Elihu a spus că Iov nu putea fi îndreptățit de Dumnezeu (vers. 2). Iov s-a rugat cu o inimă plină de mândrie, crezând că Dumnezeu nu a făcut nimic cu privire la răutatea oamenilor. Deși vorbeau despre aceleași subiecte, opiniile oamenilor implicați erau extrem de diferite.

 

Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru echilibru și împotriva nevoii de a avea dreptate. 

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Saturday, April 20, 2024: Job 35:1-16 – Elihu’s Third Speech

 

Elihu defended God's sovereignty in response to Job's accusation that he had not been rewarded for his righteousness and innocence. This response had two parts:

1.     Being God, He is unaffected by man's sinfulness or holiness.

2.     God did not respond to Job's request because of Job’s pride.

 

Giving his opinion, Elihu stated that Job could not be justified by God (verse 2). Job prayed with a heart full of pride, believing that God had done nothing about the wickedness of people. Although they were talking about the same subjects, the opinions of those involved were extremely different.

 

Let us pray to God for balance and against the need to be right.