Treci la conținut Treci la subsol

20 septembrie

20 septembrie, 2023

Miercuri, 20 septembrie 2023, 1 Samuel 24:1-22 – Saul este cruțat de David

 

Saul a aflat de la ,,răspandaci” că David este în En-Ghedi. A luat cu el 3000 de oameni și au plecat să-l prindă pe David. Fiind obosiți, au făcut un popas. Saul a intrat într-o peșteră să doarmă, fără să știe că în fundul peșterii erau ascunși David și vitejii lui. Oamenii lui David s-au bucurat de oportunitatea de a-l omorî pe Saul fără un război sângeros. Ei i-au sugerat lui David să-l omoare pe Saul, explicându-i că ,,Domnul l-a dat în mâinile lui”.

 

David s-a ridicat, și-a scos sabia și s-a îndreptat încet spre Saul care dormea. S-a aplecat asupra lui cu sabia în mână și oamenii lui așteptau lovitura mortală. Ar fi fost așa de ușor, așa de simplu! În mod neașteptat, chiar ciudat, David a tăiat încet colțul hainei lui Saul și s-a întors la oamenii săi. I-a privit cu demnitate și le-a spus: ,,Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el. Căci el este unsul Domnului” (vers. 6). Probabil că unii dintre oamenii lui David l-au disprețuit sau cel puțin au fost extrem de mirați de felul în care a gestionat această ,,oportunitate” de a-și elimina dușmanul.

 

Când David a refuzat să-l ucidă pe Saul, gestul său a avut următorul mesaj: DUMNEZEU ESTE JUDECĂTORUL. David a știut că Dumnezeu l-a pus rege pe Saul și Dumnezeu îi va lua tronul.

Câtă maturitate! Cât discernământ! Câtă răbdare! Câtă bunătate! David a refuzat să se atingă de unsul Domnului. Aceasta atitudine nu era între el și Saul, ci intre el și Dumnezeu.

 

Morala este următoarea: Ce ne permitem să-i facem lui Saul demonstrează care este relația noastră cu Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă râul ,,în numele Domnului”. „Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege” (2 Timotei 2:19).

 

Este timpul rugăciunii. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne confruntă cu modele de oameni care au avut puterea să iasă din condiția de ,,judecător”. ,,…Mila biruiește judecata” (Iacov 2:13). Vom continua rugăciunea și cu umilință vom cere Domnului să ne îmbrace cu milă și bunătate. Dacă vreodată vom fi vinovați înaintea Domnului, să fim vinovați că am fost prea miloși și prea buni.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Wednesday, September 20, 2023: 1 Samuel 24:1-22 – Saul Spared by David

 

Saul learned from “informants” that David was in En-Gedi. He took 3,000 men with him and set out to capture David. Exhausted, they made a stop. Saul entered a cave to rest, unaware that David and his warriors were hiding at the back of the cave. David's men saw this as a golden opportunity to kill Saul without a bloody battle. They suggested that David kill Saul, telling him that “The Lord has delivered him into your hands.”

 

David rose, drew his sword, and stealthily approached the sleeping Saul. As he leaned over him, sword in hand, his men awaited the fatal strike. It would have been so easy, so simple! Unexpectedly, and quite strangely, David instead cut off a corner of Saul's robe and returned to his men. He looked at them with dignity and said, “The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him; for he is the anointed of the Lord” (verse 6). Some of David's men probably had disdain for David or were at least highly perplexed by how he handled this “opportunity” to eliminate his enemy.

 

By refusing to kill Saul, David's act carried the following message: GOD IS THE JUDGE. David knew that God had appointed Saul as king, and it would be God who would dethrone him. Such maturity! Such discernment! Such patience! Such kindness! David refused to harm the Lord's anointed. This attitude was not just about his relationship with Saul, but his relationship with God.

 

The moral is this: What we allow ourselves to do to Saul shows our relationship with God. No one can commit evil “in the name of the Lord.” “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness” (2 Timothy 2:19).

 

It's prayer time. We will thank God for giving us examples of individuals who had the strength to step out of the role of “judge.” “…Mercy triumphs over judgment” (James 2:13). We will continue our prayer, humbly asking the Lord to clothe us with mercy and kindness. If we ever are to be found guilty before the Lord, let us be guilty of being too merciful and too kind.