Treci la conținut Treci la subsol

20 mai

20 mai, 2023

Sâmbătă, 20 mai 2023, Numeri 21:1-39 – Israelienii în lupta cu Cananiții

 

Aradul a fost un oraș canaanit în apropiere de Baat-Șeba. Împăratul Aradului s-a simțit amenințat de Moise și poporul care-l urma, a ieșit să lupte cu ei și a luat câțiva prizonieri. Moise s-a rugat și a făcut Domnului o juruință, potrivit căreia, dacă va da în mâinile lui acest popor, va nimici tot ce este al lor. Din acest motiv a pus numele locului aceluia Horma (,,distrugere”).

 

Călăuzit de Dumnezeu, Moise nu a intrat cu poporul în Canaan prin partea de sud și nici partea de nord. Au trecut pe lângă frontiera estică a Edomului și au continuat drumul spre Marea Roșie. Această ocolire a făcut ca poporul să-și piardă răbdarea și să se plângă că nu are ,,apă și pâine”. Domnul S-a mâniat și a trims șerpi înfocați împotriva lor. Poporul s-a speriat, s-a căit și l-a rugat pe Moise să mijlocească pentru iertarea și scăparea lor. Moise a făcut un șarpe din aramă și le-a spus să privescă la șarpele ridicat într-o prăjină și vor trăi, chiar dacă erau mușcați de șerpii veninoși.

 

Evreii și-au continuat călătoria trecând pe lângă Moab. Moise i-a cerut lui Sihon, împăratul amoriților, permisiunea să treacă prin țara lui, sub condiția să nu folosească apa și hrana lor. Sihon s-a opus și i-a atacat pe israelieni la Iahat, lângă muntele Pisga. Israel i-a învins pe amoriți, a cucerit toate teritoriile lor și au avut parte de o mare biruință.

 

O nouă dimineață! Ne vom ruga mulțumindu-I Domnului pentru toate biruințele de care ne-a făcut parte – biruința asupra păcatului, asupra bolii, asupra duhurilor necurate, asupra… Continuam rugăciunea cerând de la Părintele nostru ceresc înțelepciune pentru deciziile pe care le luăm, putere în lucrările pe care le facem, bunătate în iertarea pe care o acordăm, milă în dragostea pe care o manifestăm și grijă în responsabilitățile pe care ni le asumăm…

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Saturday, May 20, 2023: Numbers 21:1-39 – Israelites in Battle with the Canaanites

 

Arad was a Canaanite city near Beersheba. The king of Arad felt threatened by Moses and the people following him, so he came out to fight against them and captured some prisoners. Moses prayed and vowed to the Lord that if He would deliver the Arad people into his hand, he would destroy their cities. For this reason, he named the place Hormah (“destruction”).

 

Guided by God, Moses did not lead the people into Canaan through the southern or northern routes. They passed by the eastern border of Edom and continued their journey toward the Red Sea. This detour caused the people to lose patience and complain about the lack of “water and bread.” The Lord became angry and sent venomous serpents among them. The people became frightened, repented, and asked Moses to intercede for their forgiveness and deliverance. Moses made a bronze snake and instructed them to look at the serpent lifted on a pole, and they would live, even if they were bitten by venomous snakes.

 

The Israelites continued their journey, passing by Moab. Moses requested permission from Sihon, the king of the Amorites, to pass through his land on the condition that they would not use their water and food. Sihon opposed them and attacked the Israelites at Jahaz, near Mount Pisgah. Israel defeated the Amorites, conquered all their territories, and achieved a great victory.

 

It is a new morning! We will pray, thanking the Lord for all the victories He has granted us – victories over sin, over sickness, over unclean spirits, over… We will continue our prayer, asking our heavenly Father for wisdom in the decisions we make, strength in the work we do, kindness in the forgiveness we extend, mercy in the love we show, and care in the responsibilities we undertake.