Treci la conținut Treci la subsol

20 februarie

20 februarie, 2024

Marți, 20 februarie 2024, Ezra 8:1-36 – Tovarășii lui Ezra   

   

Trecuseră deja 79 de ani de când Zorobabel, însoțit de aproximativ 50.000 de oameni, a plecat din Babilon (537 î. C.) și împreună s-au întors la Ierusalim (Ezra 2). Visul întoarcerii acasă era viu în inima multor evrei, însă erau și foarte mulți care nu au mai dorit să se întoarcă în Iuda. Ei și-au întemeiat familii și s-au integrat în viața din Babilon.

 

Capitolul de față prezintă lista numelor familiilor care s-au întors cu Ezra în Iudeea. Grupul care s-a întors cu Ezra, 5.000 de oameni (capitolele 7-8), a fost mult mai mic decât grupul care s-a întors cu Zorobabel, 50.000 de persoane (Ezra 2).

 

Scopul principal al călătoriei lui Ezra a fost să ducă 38 de Leviți (v. 18) care urmau să fie învățători ai Legii pentru restaurarea lucrării spirituale din Ierusalim (Deuteronom 33:10).

 

Călătoria spre Ierusalim s-a organizat cu multă grijă, deoarece transportau 25 de tone de argint, unelte de argint în greutate de 3.75 tone și 3.75 tone de aur. Pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru mărturia credinței lor, Ezra a refuzat protecție militară, însă a organizat un post, cerând lui Dumnezeu protecție și călăuzire. După o călătorie epuizantă de aproximativ 1500 de km, Ezra și grupul celor 5000 de evrei au ajuns cu bine în Ierusalim. Dumnezeu i-a păzit pe drum și toți evreii din Ierusalim au fost plăcut impresionați de faptul că au călătorit în pace.

 

Lecția de viață a acestui pasaj este faptul că Dumnezeu investește și binecuvântează lucrarea restauratoare în viața unei țări, a unei comunități, a unei familii sau a unui simplu om. Dumnezeu iubește restaurarea.

 

Să ne rugăm împreună pentru a iniția, înfăptui și promova restaurarea. Să ne rugăm să fim niște restauratori: ,,Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit.” (Isaia 58:12)

Pastor Luigi Mițoi

Tuesday, February 20, 2024: Ezra 8:1-36 – Ezra’s Companions

 

Seventy-nine years had passed since Zerubbabel, accompanied by about 50,000 people, left Babylon (537 BC) and returned to Jerusalem (Ezra 2). The dream of returning home was alive in the hearts of many Jews, yet there were also many who did not wish to return to Judea. They had founded families and integrated into life in Babylon.

This chapter presents the list of family names that returned with Ezra to Judea. The group that returned with Ezra, 5,000 people (chapters 7-8), was much smaller than the group that had returned with Zerubbabel (50,000 individuals, Ezra 2).

The main purpose of Ezra’s journey was to bring 38 Levites (v. 18) who were to be teachers of the Law for the restoration of spiritual work in Jerusalem (Deuteronomy 33:10).

The journey to Jerusalem was organized with great care, as they were transporting 25 tons of silver, silver tools weighing 3.75 tons, and 3.75 tons of gold. For the honor of God and as a testimony of their faith, Ezra refused military protection, but organized a fast, asking God for protection and guidance. After an exhausting journey of about 1500 km, Ezra and the group of 5000 Jews safely arrived in Jerusalem. God protected them on the way, and all the Jews in Jerusalem were pleasantly impressed by the fact that they had traveled in peace.

The life lesson of this passage is that God invests in and blesses the restorative work in the life of a country, a community, a family, or an individual. God loves restoration.

Let us pray together to initiate, accomplish, and promote restoration. Let us pray to be restorers: “Your people will rebuild the ancient ruins and will raise up the age-old foundations; you will be called Repairer of Broken Walls, Restorer of Streets with Dwellings.” (Isaiah 58:12)