Treci la conținut Treci la subsol

2 iunie

2 iunie, 2023

Vineri, 2 iunie 2023, Numeri 34:1-29 – Granițele Țării Promise

 

Responsabilitatea supravegherii împărțirii țării a căzut în sarcina lui Iosua și a preotului Eleazar (Numeri 27:22). Granițele teritoriului israelian trebuiau să fie până la Marea Moartă în vest, până la Acrabim spre sud, Marea Mediterană spre nord-vest și Tedad și Zifron în est.

 

Planul lui Dumnezeu, visul acestui popor s-a împlinit: evreii erau în Canaan. Au câștigat o bătălie, însă aveau multe altele în fața lor. Viața este o luptă – o luptă pe viață și pe moarte.

 

Este timpul rugăciunii. Înainte de orice trebuie să ne facem absolut întotdeauna timp să ne rugăm. Începem rugăciunea mulțumind-I Domnului că ne-a împărțit și nouă din noul Canaan. Am fost justificați prin Cristos. Suntem legal în Împărăție! Apoi, ne vom ruga Domnului să nu cedăm teritorii din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Trebuie să ne păstrăm moștenirea, onoarea și sufletul.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, June 2, 2023: Numbers 34:1-29 – The Borders of the Promised Land

 

The responsibility for overseeing the division of the land fell upon Joshua and the priest Eleazar (Numbers 27:22). The borders of the Israelite territory were to extend to the Dead Sea in the west, to Akrabbim in the south, the Mediterranean Sea in the northwest, and to Dedan and Ziphron in the east.

 

God's plan, the dream of the people, had come true: the Israelites were in Canaan. They had won a battle, but many more lay ahead of them. Life is a struggle – a struggle for life and death.

 

It is time for prayer. Before anything else, we must always make time to pray. We begin our prayer by thanking the Lord for sharing with us a portion of the new Canaan. We have been justified through Christ. We are legally in the Kingdom! Then, we will pray asking the Lord to help us not give up the territories that God has already given us. We must preserve our inheritance, honor, and soul.