Treci la conținut Treci la subsol

2 februarie

2 februarie, 2023

Joi, 2 februarie 2023, Geneza 30:1-43 – Rivalitatea soțiilor lui Iacov și afacerea lui cu Laban

Istoria celor 21 de ani petrecuți de Iacov în Haran continuă. Competiția nașterii de copii dintre Lea, Rahela și roabele lor, Zilpa și Bilha continuă. Dumnezeu a ales-o pe Lea, mama disprețuită, să fie prima mamă în familia lui Iacov. Seminția regală a lui Iuda și cea preoțească a lui Levi își au originea în ea.

În sfârșit, Dumnezeu îi dă și Rahelei un fiu, pe Iosif. După naștere, Iacov îl informează pe Laban că are intenția să se întoarcă în Canaan. Laban apreciază calitatea muncii lui Iacov și îl roagă să mai rămână la lucru în baza unui contract consensual. Au ajuns de comun acord ca Iacov să ia din turmă toți mieii cu blana cenușie-roșcată, pestriță și neagră. Apoi să ia dintre capre pe cele cu blana pestriță și cenușie-roșcată.

În ciuda faptului că Laban și-a luat toate măsurile de precauție, Dumnezeu a făcut ca Iacov să se îmbogățească mult. Încercarea necinstită a lui Laban de a-l înșela pe Iacov s-a soldat cu același eșec ca încercarea lui Isaac de a-l promova pe Esau.

Începem rugăciunea din această dimineață cu mulțumire pentru că Dumnezeu a păstrat familiile noastre în pace și armonie. De asemenea, ne vom ruga pentru completare în cuplu, nu pentru competiție. Vom cere de la Domnul înțelepciune și răbdare să ne adaptăm cât mai mult tovarășului de viață, acomodând în felul acesta diferențele care ne despart.

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, February 2, 2023: Genesis 30:1-43 – The Rivalry Between Jacob’s Wives and the Business with Laban

The story of Jacob’s 21 years in Haran continues. The childbearing competition between Leah, Rachel and their handmaidens, Zilpah and Bilhah continues. God chose Leah, the despised mother, to be the first mother in Jacob’s family. The royal tribe of Judah and the priestly tribe of Levi have their origin in her.

Finally, God also gave Rachel a son, Joseph. After the birth, Jacob informs Laban that he intends to return to Canaan. Laban appreciates the quality of Jacob’s work and asks him to stay on the job under a consensual contract. They agreed that Jacob should take all the red-grey, mottled, and black lambs from the flock. Then he should take from among the goats those with mottled and reddish-gray fur.

Even though Laban took all the precautions he did, God made Jacob very rich. Laban’s dishonest attempt to deceive Jacob was met with the same failure as Isaac’s attempt to promote Esau.

We begin this morning’s prayer with thanksgiving that God has kept our families in peace and harmony. We will also pray that we as couples would complement each other, not be in competition. We will ask the Lord for wisdom and patience to adapt as much as possible to our life partners, thus accommodating the differences that separate us.