Treci la conținut Treci la subsol

19 ianuarie

19 ianuarie, 2024

Vineri, 19 ianuarie 2024, 2 Cronici 14:1-15 – Domnia lui Asa

 

Regele Asa, fiul lui Abia, a domnit 41 de ani la Ierusalim și inima lui a fost în totul a Domnului. El a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, asemenea stră-străbunicului său, David. A dărâmat locurile de închinare păgână pe care străbunicul său Solomon le-a construit pentru soțiile lui păgâne.

 

Regele Asa a consolidat cetățile de apărare pe care le cucerise Sisac, regele Egiptului și, anticipând un atac etiopian asupra Israelului, a strâns o armată de 580.000 de soldați. Zerah, etiopianul, însoțit de o mare armată și 300 de care, a atacat Israelul. Asa s-a rugat, cerând ajutorul lui Dumnezeu și a înfrânt armata etiopiană. Pentru o perioadă mai lungă, de 200 de ani, egiptenii nu au mai atacat Israelul, până când Iosia s-a luptat cu regele Neco.

 

Lecția de viață a acestui capitol este că protecția Domnului depășește capacitățile militare. Intervenția divină sfidează logica și această realitate dă valoare credinței. Încrederea în Dumnezeu este una dintre cele mai evidente manifestări ale credinței. Patriarhul Avraam a fost socotit neprihănit datorită încrederii sale în Dumnezeu. Să ne rugăm pentru sfințirea vieții și pentru consolidarea credinței!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Friday, January 19, 2024, 2 Chronicles 14:1-15 – Asa’s Reign

 

King Asa, son of Abijah, reigned for 41 years in Jerusalem, and his heart was fully committed to the Lord. He did what was right in the eyes of God, just like his great-great-grandfather, David. He demolished the pagan worship sites which his great-grandfather Solomon had built for his pagan wives.

 

King Asa fortified the defensive cities which Shishak, the king of Egypt, had conquered, and anticipating an Ethiopian attack on Israel, he mustered an army of 580,000 soldiers. Zerah the Ethiopian, accompanied by a large army and 300 chariots, attacked Israel. Asa prayed, seeking God's help, and defeated the Ethiopian army. For a long period of 200 years afterward, the Egyptians did not attack Israel again until Josiah fought against King Necho.

 

The life lesson of this chapter is that the Lord's protection surpasses military capabilities. Divine intervention defies logic, and this reality adds value to faith. Trust in God is one of the most evident manifestations of faith. The patriarch Abraham was considered righteous due to his trust in God. Let us pray for the sanctification of our lives and for the strengthening of our faith!