Treci la conținut Treci la subsol

18 ianuarie

18 ianuarie, 2024

Joi, 18 ianuarie 2024, 2 Cronici 13:1-22 – Domnia lui Abia 

 

Abia a domnit doi ani la Ierusalim și a continuat războiul tatălui său împotriva lui Ierboam, regele Israelului. Cea mai mare confruntare a fost în jurul muntelui Temaraim, lângă Betel, unde opt sute de mii de soldați din Israel s-au confruntat militar cu patru sute de mii de soldați din Iuda.

 

Împăratul Abia s-a adresat fraților lor din Israel de pe muntele Temaraim, aducându-le aminte de divizarea produsă de oportunismul lui Ieroboam și neînțelepciunea lui Roboam. În timp ce Abia pleda pentru împăcare, armata lui Israel a încercat să-i atace prin partea din spate. Soldații din Iuda au strigat după ajutor și Dumnezeu le-a dat victorie. Jumătate din soldații Israelului au fost uciși. Israelul s-a retras și Iuda a ocupat Betelul, unde Ieroboam așezase un vițel de aur. Ieroboam a fost unul dintre cei mai idolatri trei împărați ai Israelului, alături de Ahab și Manase. Abia a avut o domnie puternică din punct de vedere politic, însă cronicarul remarcă preferința lui pentru poligamie, ca o notă negativă în viața lui.

 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru lecția de viață din această dimineață. Nu cine are armată mai puternică va învinge, ci cine se teme de Dumnezeu și se încrede în El. Ne vom ruga împreună să fim credincioși în fiecare zi, nu doar duminica; să citim Biblia în fiecare zi, nu numai la biserică; să trăim în prezența lui Dumnezeu în sfințenie în fiecare clipă.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, January 18, 2024: 2 Chronicles 13:1-22 – The Reign of Abijah

 

Abijah reigned for two years in Jerusalem and continued his father's war against Jeroboam, king of Israel. The greatest confrontation was around Mount Zemaraim, near Bethel, where eight hundred thousand soldiers from Israel militarily faced four hundred thousand soldiers from Judah.

 

King Abijah addressed their brothers from Israel on Mount Zemaraim, reminding them of the division caused by Jeroboam's opportunism and Rehoboam's folly. While Abijah pleaded for reconciliation, the army of Israel tried to attack from behind. The soldiers of Judah cried out for help, and God gave them victory. Half of the soldiers of Israel were killed. Israel retreated, and Judah took over Bethel, where Jeroboam had placed a golden calf. Jeroboam was one of the three most idolatrous kings of Israel, alongside Ahab and Manasseh. Abijah had a strong reign from a political point of view, but the chronicler notes his preference for polygamy as a negative aspect of his life.

 

We thank God for the life lesson this morning. It is not who has the stronger army that will win, but the one who fears God and trusts in Him. We will pray together to be faithful every day, not just on Sundays; to read the Bible every day, not only at church; to live every moment in the presence of God in holiness.