Treci la conținut Treci la subsol

17 ianuarie

17 ianuarie, 2024

Miercuri, 17 ianuarie 2024, 2 Cronici 12:1-16 – Atacul Egiptului împotriva Ierusalimului

 

Ca cei mai mulți reprezentanți ai monarhiei evreiești, Roboam a devenit mare și puternic în ochii lui și s-a îndepărtat de Dumnezeu, renunțând la Legea Sa. Dumnezeu l-a pedepsit și Sisac, regele Egiptului, i-a declarat război (v. 2-4). Este impresionant faptul că Biblia menționează că poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu odată cu regele lui (v. 1). Pentru că autoritatea întotdeauna influențează, în general copiii seamănă cu părinții, biserica cu păstorul și poporul cu regele lui.

 

Profetul Semaia l-a conștientizat pe regele Roboam că invazia egipteană este o pedeapsă divină pentru mândria și idolatria sa și numai o pocăință sinceră îi poate scăpa. Poporul din Iuda s-a căit de păcatul lui și egiptenii s-au retras, după ce au jefuit visteriile Templului și ale casei împăratului. Evreii au rămas vasali egiptenilor pe toată durata domniei lui Roboam.

 

În restul vieții sale, Roboam s-a luptat cu Ieroboam și a încercat să-și refacă bogățiile de care fusese jefuit de Sisac. Regele Roboam a murit la vârsta de 58 de ani și în locul lui a domnit Abia, fiul său.

 

Mulțumim Domnului pentru lecția de viață a pasajului de astăzi – un împărat dezinteresat de Dumnezeu, dar avid după putere și bogăție. Să ne rugăm Domnului împreună pentru a ne ține departe de lăcomia de bani și setea de putere, dându-ne o inimă smerită și plină de har.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Wednesday, January 17, 2024: 2 Chronicles 12:1-16 – The Egyptian Attack Against Jerusalem

 

Like most representatives of the Jewish monarchy, Rehoboam became great and powerful in his own eyes and turned away from God, abandoning His Law. God punished him and Shishak, the king of Egypt, declared war on him (v. 2-4). It is remarkable that the Bible notes that the people turned away from God along with their king (v. 1). Because authority always has influence, generally children resemble their parents, the church its pastor, and the people their king.

 

The prophet Shemaiah made King Rehoboam aware that the Egyptian invasion was a divine punishment for his pride and idolatry and that only sincere repentance could save him. The people of Judah repented of their sin, and the Egyptians withdrew after looting the treasuries of the Temple and the royal house. The Jews remained vassals to the Egyptians throughout the entirety of Rehoboam's reign.

 

For the rest of his life, Rehoboam fought with Jeroboam and tried to regain the wealth of which he had been robbed by Shishak. King Rehoboam died at the age of 58, and his son Abijah succeeded him.

 

We thank the Lord for the life lesson from today's passage – a king uninterested in God, but avid for power and wealth. Let us pray to the Lord together to keep us away from the greed for money and the thirst for power, giving us a humble and gracious heart.