Treci la conținut Treci la subsol

18 mai

18 mai, 2023

Joi, 18 mai 2023, Numeri 19:1-22 – Vaca roșie, vaca de curățare

 

Viața unui om din poporul lui Dumnezeu era o viață religioasă. Atingerea de un mort sau de lucruri necurate îl făcea necurat din punct de vedere ceremonial, drept pentru care se impuneau anumite mijloace de purificare. Scopul prezentului capitol este să explice cum putea avea loc contaminarea și purificarea.

 

Purificarea nu putea avea loc decât prin prezența unei jertfe ispășitoare. Poporul aducea o vacă roșie fără pată, fără defect trupesc, fără să fi fost pusă la jug. Preotul sacrifica vaca roșie în afara taberei, lua din sângele ei și stropea înaintea Cortului de șapte ori. Vaca era arsă în întregime, împreună cu un lemn de cedru, isop și cârmâz. Cenușa vacii roșii se amesteca cu cenușa rezultată din arderea celorlalte lucruri. Această cenușă era folosită la apa de curățire în cadrul ceremoniilor de purificare pentru cei care se atinseseră de un mort. Neaplicarea acestei proceduri îi interzicea unui om necurat să se apropie de Cort, altfel se făcea vinovat de pedeapsa cu moartea (v. 20).

 

Acum este timpul să ne rugăm. Începem mulțumind Domnului pentru că este un Dumnezeu sfânt. Absolut toate aceste ceremonii arătau spre sfințenie – sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia poporului Său. Apoi ne vom ruga Domnului să ne dea putere de sfințire. Să ne sfințim mintea și inima, privirile și relațiile. ,,Fiți sfinți pentru că Eu sunt sfânt”.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, May 18, 2023: Numbers 19:1-22 – The Red Heifer, The Cleansing Cow

 

The life of a person who belonged to God’s chosen people was a religious life. Touching a dead person or unclean things made them ceremonially unclean, so certain means of purification were necessary. The purpose of this chapter is to explain how contamination and purification would occur.

 

Purification could only occur through the presence of a sacrificial offering. The people brought a red heifer without blemish, without defect, and that had never been yoked. The priest sacrificed the red heifer outside the camp, took some of its blood and sprinkled it seven times before the Tabernacle. The cow was burned entirely, along with cedar wood, hyssop, and scarlet yarn. The ashes of the red heifer were mixed with the ashes from the burning of the other things. This ash was used in the cleansing water in purification ceremonies for those who had touched a dead person. Failure to follow this procedure made an unclean person forbidden from approaching the Tabernacle; otherwise, they would be guilty and incur the death penalty (v. 20).

 

It is now time to pray. We will begin by thanking the Lord for being a holy God. All these ceremonies pointed to holiness – the holiness of God and the holiness of His people. Then we will pray to the Lord to give us the power of sanctification. To sanctify our minds and hearts, our gaze and our relationships. “Be holy, because I am holy.”