Treci la conținut Treci la subsol

18 ianuarie

18 ianuarie, 2023

Miercuri, 18 ianuarie 2023, Geneza 16:1-16 – Mai bine ceva decât nimic

Avram avea 86 de ani când Sarai i-a propus să facă un copil cu roaba sa, Agar. Cu 11 ani în urmă Dumnezeu îi promisese lui Avram un copil, însă acum Sarai era convinsă că nu poate avea copii pe cale naturală. Atunci i-a propus lui Avram să facă un copil cu slujnica ei, Agar. ,,Intră te rog la roaba mea, poate că vom avea copii de la ea”, i-a sugerat ea soțului ei. Soluția Sarei a funcționat – peste nouă luni s-a născut Ismael. Ca de obicei, orice grăbire a împlinirii voii lui Dumnezeu se transformă din soluție în problemă.

În acest moment, Scriptura surprinde un detaliu care expune răutatea și oportunismul inimii omenești: ,,Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa”. Condiția ei de roabă a fost schimbată în mintea ei când a rămas însărcinată. Ea era la fel de roabă ca și înainte de naștere, doar că în mintea ei acum se credea superioară Sarei, stăpâna ei. Peste câțiva ani, la nașterea lui Isaac, Ismael a râs batjocoritor. Era disprețul inoculat de Agar în inima lui – o mamă care a pus ură între fiul ei, Ismael, și fiul stăpânei ei, Isaac. Rănită de condiția ei de sterilitate, dar mai mult de disprețul lui Agar și, mai târziu, al fiului ei, Sarai o alungă pe Agar de acasă. Această întâmplare se constituie într-o lecție de viață, demonstrând în mod dramatic tendința inimii omenești de a exploata orice împrejurare din viață pentru propria înălțare, în paralel cu rănirea celor din jur.

În această dimineață vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne ascultă rugăciunile, împlinindu-ne nevoile. Apoi, vom continua să ne rugăm pentru iertare cu privire la situațiile în care mândria și disprețul au scăpat de sub control, rănindu-i pe cei jur.

 Pastor Luigi Mițoi

Wednesday, January 18, 2023: Genesis 16:1-16 – Something is Better Than Nothing

Abram was 86 years old when his wife Sarai suggested he have a child with her slave, Hagar. 11 years earlier, God had promised Abram a child, but now Sarai was convinced that she could not bear children naturally. And so, she advised Abram to have a child with her slave, Hagar. “Please come to my slave, maybe we will have children from her”, she suggested to her husband. Sarai’s solution worked – nine months later, Ishmael was born. As usual, any hastening of God’s will, turns a solution into a problem.

At this moment, Scripture mentions a detail that exposes the malice and opportunism of the human heart: “When she saw herself with child, she looked down on her mistress”. Her condition as a slave had changed in her mind when she became pregnant. She was just as much a slave as before she gave birth, but now in her mind she believed herself superior to Sarai, her mistress. A few years later, at the birth of Isaac, Ishmael laughed mockingly. This was the contempt Hagar had instilled in his heart—a mother who had instilled hatred between her son, Ishmael, and her mistress’s son, Isaac. Hurt by her barren condition, but more by Hagar’s and, later, her son’s disdain, Sarai banishes Hagar from her home. This incident constitutes a life lesson, dramatically demonstrating the tendency of the human heart to exploit any circumstance in life for its own elevation, at the expense of hurting those around.

This morning we will thank God for listening to our prayers, for fulfilling our needs. Then, we will continue to pray for forgiveness regarding situations where our pride and contempt have gotten out of hand, hurting those around us.