Treci la conținut Treci la subsol

17 decembrie

17 decembrie, 2023

Duminică, 17 decembrie 2023, 1 Cronici 10:1-14 – Moartea lui Saul

 

Cărțile 1 și 2 Cronici au drept scop să prezinte domnia lui David și a dinastiei sale. În capitolul de față ne vom concentra pe moartea regelui Saul și pe înfrângerea Israelului de către filisteni pe muntele Ghilboa (v. 1-12; 1 Samuel 31).

 

Saul a domnit 40 de ani (1051-1011 d. Cr.). Moartea lui este prezentată ca o expresie a pedepsei divine pentru neascultarea de Cuvântul Domnului și pentru că a recurs la influența duhurilor demonice (1 Samuel 13:13-14; 15:23). Cartea 2 Cronici menționează că filistenii au atârnat țeasta capului lui Saul în templul zeului Dagon (v. 10). De asemenea, cartea lui Samuel remarcă faptul că filistenii au atârnat trupul mort al regelui pe zidul cetății Bet-San (1 Samuel 31:10).

 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru începutul domniei lui Saul, pentru conturarea unității și a  speranței naționale care a dat un viitor bun evreilor, însă obsesia de putere și control l-a transformat într-un rege care s-a jucat cu Dumnezeu și cu oamenii. Saul s-a detașat de Dumnezeu și s-a privatizat pe proprietatea lui Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Având în minte acest trist exemplu, ne vom ruga Domnului să-I fim ascultători, loiali și credincioși.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Sunday, December 17, 2023: 1 Chronicles 10:1-14 –Saul’s Death

 

The books of 1 and 2 Chronicles aim to present the reign of David and his dynasty. In this chapter, we will focus on King Saul’s death and the defeat of Israel by the Philistines at Mount Gilboa (v. 1-12; 1 Samuel 31).

 

Saul reigned for 40 years (1051-1011 BC). His death is presented as an expression of divine punishment for his disobedience to the Word of the Lord and for resorting to the influence of demonic spirits (1 Samuel 13:13-14; 15:23). The book of 2 Chronicles mentions that the Philistines hung Saul's head in the temple of their god Dagon (v. 10). The book of Samuel notes that the Philistines hung the dead body of the king on the wall of the city of Beth Shan (1 Samuel 31:10).

 

We thank God for the beginning of Saul's reign, for shaping the unity and national hope that gave the Jews a good future. However, his obsession with power and control turned him into a king who played with God and people. Saul detached himself from God and privatized God's property and in God's name. Keeping this sad example in mind, we will pray to the Lord to be obedient, loyal, and faithful.