Treci la conținut Treci la subsol

17 aprilie

17 aprilie, 2024

Miercuri, 17 aprilie 2014, Iov 32:1-14 – Prima parte a discursului lui Elihu

 

Cele șase discursuri ale lui Elihu se întind pe paginile capitolelor 32-37. Acest tânăr a asistat în tăcere la discuțiile dintre Iov și cei trei prieteni. Pentru că Dumnezeu nu a răspuns și pentru că cei trei `prieteni` ai lui Iov și-au epuizat argumentele fără să poată dovedi că Iov este vinovat, Elihu a început să vorbească, luând apărarea lui Dumnezeu. Elihu are o altă abordare în raportul cu cei trei prieteni a lui Iov.

 

Elihu s-a înfuriat pe Iov pentru că a pledat nevinovat și pentru că L-a acuzat pe Dumnezeu că a greșit. De asemenea, era supărat pe cei trei pentru că l-au acuzat și l-au alungat pe Iov în absența dovezilor.

 

Elihu a început prin a-și justifica dreptul de a vorbi și apoi și-a apărat înțelepciunea (vers. 6-9). El susține că tinerii nu sunt neapărat neînțelepți pentru că nu au experiență și nici bătrânii nu sunt înțelepți doar pentru că sunt bătrâni.

 

Pentru că cei trei prieteni nu au reușit să respingă argumentele prezentate de Iov, concluzia lui Elihu a fost să-L lase pe Dumnezeu să facă lucrul acesta cu omul suferinței.

 

Urmărind discursurile acestui grup de oameni, suntem impresionați de efortul și răbdarea investite pentru a afla adevărul.

 

Să ne rugăm lui Dumnezeu ca și noi să manifestăm responsabilitate și imparțialitate în astfel de situații.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 


Wednesday, April 17, 2014: Job 32:1-14 – The First Part of Elihu's Speech

 

Elihu’s six speeches span the pages of chapters 32-37. This young man silently observed the discussions between Job and his three friends. Because God did not respond and because Job’s three 'friends' exhausted their arguments without being able to prove Job's guilt, Elihu began to speak, defending God. Elihu had a different approach in dealing with Job's three friends.

 

Elihu was angry with Job because he pleaded innocent and accused God of wrongdoing. He was also upset with the three for accusing and driving Job away in the absence of evidence.

 

Elihu started by justifying his right to speak and then defended his wisdom (verses 6-9). He argues that the young are not necessarily unwise because they lack experience, nor are the old wise simply because they are old.

 

Since the three friends failed to refute the arguments presented by Job, Elihu's conclusion was to let God deal with the man of suffering.

 

Observing the speeches of this group of people, we are impressed by the effort and patience invested in finding the truth.

 

Let us pray to God that we too may show responsibility and impartiality in such situations.