Treci la conținut Treci la subsol

16 mai

16 mai, 2023

Marți, 16 mai 2023, Numeri 17:1-13 – Susținerea lui Aaron

 

Pentru ca slujirea lui Aaron ca Mare Preot să nu mai fie contestată și poporul să nu mai fie atras în acte de răzvrătire, Dumnezeu a cerut celor 12 seminții să aducă câte un toiag în Cort. Numele căpeteniei a fost scris pe toiagul seminției din care făcea parte. Numele lui Aaron a fost scris pe toiagul seminției lui Levi. Cele 12 toiege au fost puse în Cort și a doua zi (doar) toiagul lui Aaron înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale.

 

Acest semn a reconfirmat în mod public și supranatural că Dumnezeu l-a ales pe Aaron să slujească ca Mare Preot în mijlocul poporului. Pentru a rămâne ca un semn de aducere aminte, Dumnezeu a poruncit ca toiagul lui Aaron să fie păstrat în Sfânta Sfintelor și, în felul acesta, să se pună capăt potențialelor cârtiri și răzvrătiri din popor.

 

O nouă dimineață, o nouă ocazie să ne rugăm! Vom începe rugăciunea mulțumind lui Dumnezeu pentru că Își protejează lucrătorii și lucrarea. Apoi vom continua rugăciunea cerând Domnului să călăuzească, să protejeze și să sfințească slujitorii Bisericii, împreună cu familiile lor.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Tuesday, May 16, 2023: Numbers 17:1-13 – Aaron's Support

 

To prevent any further contestation of Aaron's position as High Priest and to prevent the people from being drawn into acts of rebellion, God asked the twelve tribes to each bring a staff to the Tabernacle. The name of the leader of each tribe was written on their staff. Aaron's name was written on the staff of the tribe of Levi. The twelve staffs were placed in the Tabernacle, and the next day, only Aaron's staff had sprouted buds, blossomed, and produced almonds.

 

This sign publicly and supernaturally reaffirmed that God had chosen Aaron to serve as High Priest among the people. To serve as a reminder, God commanded that Aaron's staff be kept in the Holy of Holies, thereby putting an end to any potential grumbling and rebellion among the people.

 

It is another morning bringing us another opportunity to pray! We will begin our prayer by thanking God for protecting His workers and His work. Then we will continue our prayer by asking the Lord to guide, protect, and sanctify the ministers of the Church, along with their families.